7 interviewtechnieken voor een succesvol scriptie-interview

Neem je voor je scriptie interviews af? Dan is een goede voorbereiding het halve werk. Zo is het belangrijk dat je weet wat je uit het gesprek wilt halen en je vragen daarop afstemt. Ook je houding tijdens het interview telt mee. Met dit overzicht van interviewtechnieken voor kwalitatieve interviews kom je tot een succesvol interview.

Waarom zijn interviewtechnieken zo belangrijk?

De kwaliteit van de informatie uit het interview valt of staat bij goede interviewtechnieken. Hoe meer jij de juiste vragen stelt en een goede houding aanneemt, hoe eerder je de benodigde informatie krijgt van de geïnterviewde. Ook verlopen je interviews daardoor efficiënter en hoef je minder bij te sturen.

Nu zijn er verschillende soorten interviews. Een diepte-interview met één persoon is bijvoorbeeld totaal anders dan een focusgroep. Eén gouden advies voor succesvolle interviews bestaat dus niet. Wel helpen deze interviewtechnieken je in bijna elke situatie op weg.

Wil je meer weten over succesvol interviewen? Bekijk dan ons stappenplan interviews afnemen.

7 handige interviewtechnieken

 1. Luister, luister, luister. Bij interviews is het de bedoeling dat vooral de geïnterviewde aan het woord is. Neem dus niet te snel het woord over en ga ook niet jouw persoonlijke visie delen. Laat vooral de ander praten. Geef tussendoor met woorden als ‘hmhm’, ‘oké’ of ‘oh ja’ aan dat je nog steeds aandachtig luistert.
 2. Vraag door. Niet elke geïnterviewde zal je direct alle informatie geven die je nodig hebt. Blijf in dat geval vragen stellen. Haak aan op wat de ander heeft gezegd en stel vervolgvragen, bijvoorbeeld “Waarom vind je dat?” of “Hoe ziet dat er voor jou uit?”.
 3. Stel zoveel mogelijk open vragen. Wil je meer informatie krijgen dan alleen ‘ja’ of ‘nee’ of een getal, kies dan voor open vragen. Dus niet ‘Vind je dat lastig?’, maar ‘Wat vind je daarvan?’.
 4. Wees niet sturend. Vermijd woorden waarmee je (onbewust) jouw mening laat blijken in je vraagstelling. Vraag dus niet ‘Wat vind je leuk aan deze universiteit?’ (dan ga je ervan uit dat diegene de universiteit leuk vindt). Kies liever voor de neutrale formulering ‘Wat vind je van deze universiteit?’.
 5. Maak je vragen helder. Wees duidelijk in wat je wilt weten. Dus maak je vragen niet te vaag en abstract. Blijkt uit het antwoord dat de ander de vraag niet begrijpt? Leg dan uit wat je er wel mee bedoelt.
 6. Vermijd jargon. Als expert zit jij misschien helemaal in de materie, maar besef wel dat de geïnterviewde hier misschien geen expert in is. Gebruik daarom niet onnodig moeilijke woorden.
 7. Let op non-verbale communicatie. Niet alleen wat de geïnterviewde zegt, doet ertoe. Ook lichaamstaal kan veel duidelijk maken. Let bijvoorbeeld goed op de blik, intonatie en eventuele gebaren van de respondent. Is de ander geëmotioneerd? Wacht dan even en ga er op een fijne manier mee om. Kijkt de ander verbaasd? Vraag of diegene alles wel goed begrijpt.

Ook belangrijk: begin het interview goed

Een prettige opening is belangrijk om het interview goed te laten verlopen. Door de manier waarop je jezelf opstelt, kun je een fijne en vertrouwde interviewsfeer creëren. De ander durft zich dan meer uit te spreken.

Let voor je introductie in elk geval hierop:

 • Vertel kort wie je bent en leg heel beknopt uit waar je onderzoek naar doet. Verklap niet te veel om te voorkomen dat je daarmee de geïnterviewde stuurt in zijn antwoorden.
 • Vraag om toestemming voor het gebruik van dit gesprek. Ga je het gesprek opnemen? Vraag dan ook expliciet toestemming voor de opnames en geef aan hoe je de opnames bewaart en verwerkt. Dit is belangrijk vanwege de privacywetgeving.
 • Maak van tevoren duidelijk dat er geen foute antwoorden zijn. De respondent mag zeggen wat in hem of haar opkomt.
 • Geef informed consent. Maak duidelijk dat de respondent op elk moment mag stoppen met het interview (zonder een reden te noemen) of je mag onderbreken voor vragen.

Meer interviewtips?

Wil je goed voorbereid de interviews met respondenten ingaan? Lees dan ook onze andere artikelen over interviewen. Zo zetten we op een rij wat wel en niet goede interviewvragen zijn en geven we ook tips voor het naderhand transcriberen van interviews.