Interview transcriberen

6 tips om dat efficiënt aan te pakken

Heb je interviews afgenomen voor je scriptie? Dan is het belangrijk om voor de analyse de interviews ook uit te schrijven. Het interview transcriberen heet dat. Daardoor kun je de interviewdata straks analyseren of citaten aanhalen in de lopende tekst. Nu is een interview transcriberen alleen geen kwestie van een kwartiertje werk. Helaas. Belangrijk dus dat je het efficiënt aanpakt! Deze tips en software helpen je daarbij.

Waarom transcribeer je een interview?

Het interview transcriberen is nodig voor je analyses. Je kunt pas de interviewdata coderen en analyseren als je helder hebt wat er precies gezegd is. Dat maak je helder door het gesprek uit te schrijven. Je kunt dan uitspraken aanhalen, het gesprek coderen, uitspraken categoriseren en er op een goede manier naar verwijzen.

Daarnaast draagt transcriberen bij aan de betrouwbaarheid van je onderzoek. Lezers kunnen beter een oordeel vellen over je conclusies en discussie als ze je onderzoeksdata (de transcripten) kunnen inzien.

Hoe pak je dat aan, een interview transcriberen?

Een interview transcriberen doe je niet zomaar even. Helaas. Eén minuut gesprek uitschrijven kost vaak wel minimaal zo’n vier minuten van je tijd. Gelukkig is er wat aan te doen om het transcriberen sneller en slimmer aan te pakken. Deze tips helpen je.

1. Bepaal je transcribeermethode

Is het nodig om woord voor woord uit te schrijven wat de ander heeft gezegd? Of gaat het meer om de inhoud dan om de precieze woorden en is een globale beschrijving voldoende? Het is goed om van tevoren bij je begeleider na te gaan welke transcribeermethode jij moet hanteren.

In de praktijk zijn er drie bekende transcriptiemethoden:

  • Woordelijk transcriberen: woord voor woord uitschrijven wat er gezegd is, maar daarbij stopwoordjes, herhalingen, aarzelingen, intonatie en dergelijke weglaten.
  • Letterlijk transcriberen: exact opschrijven wat er is gezegd en daarbij ook uitleg geven over hoe het is gezegd (dus inclusief aarzelingen, woorden als ‘uh’ of stiltes).
  • Samenvattend transcriberen: de inhoud samenvatten zonder dat je letterlijk de woorden hoeft te gebruiken die de persoon heeft gezegd. Dit is vergelijkbaar met notuleren bij vergaderingen.

Geef in het methodehoofdstuk aan voor welke transcriptiemethode je hebt gekozen. Leg ook uit waarom je die keuze hebt gemaakt.

In de praktijk komt woordelijk transcriberen het meest voor. Een nadeel daarvan is wel dat er informatie verloren gaat, bijvoorbeeld als er een stilte valt. Bij letterlijk transcriberen neem je dat soort non-verbale informatie wel mee.

2. Check van tevoren je audiokwaliteit

Hoe beter je geluidsopname, hoe makkelijker het straks is om het interview te transcriberen. Doe daarom een paar proefopnames voordat het interview plaatsvindt. Check of het geluid goed verstaanbaar is. Dan kom je niet na het gesprek voor vervelende verrassingen te staan.

3. Gebruik software voor interviews transcriberen

Er bestaan handige software die je leven een stuk makkelijker maken als je interviews gaat transcriberen. Transana is een goed voorbeeld van transcriptiesoftware. Je kunt met die tool op één plek de opname beluisteren en handmatig transcriberen. Ook fragmenten vertraagd afspelen of delen wegknippenis mogelijk.

Daarnaast bestaan er diverse automatische transcriptiesoftware die het transcriberen voor je kunnen doen. Hier betaal je wel een bedrag voor per uur. Let op: niet elke tool is even gebruiksvriendelijk en accuraat. Bekijk dus eerst reviews op internet of vraag een proeftranscript aan voordat je blind op software voor interviews transcriberen vertrouwt.

Je kunt onder meer deze automatische software gebruiken:

  • AmberScript
  • HappyScribe
  • Trint

Houd er rekening mee dat je bij elk van die tools het transcript nog wel moet nalezen. Vooral onduidelijke fragmenten zijn soms lastig automatisch te transcriberen. Daarnaast ontbreken vaak interpunctie en hoofdlettergebruik en herkennen de tools verschillende sprekers niet altijd.

4. Geef belangrijke informatie over het transcript

Het is gebruikelijk om bij elk transcript te vermelden wanneer het interview plaatsvond en wie je hebt geïnterviewd. Zet verder bij elke uitspraak wie dit heeft gezegd. Ook als het een interview met één persoon is in plaats van een focusgroep, is dat nodig. Dan geef je aan wat jij hebt gezegd als interviewer en welke uitspraken van de geïnterviewde zijn.

Heb je met de geïnterviewde afgesproken om het transcript te anonimiseren? Kies dan een gefingeerde naam of gebruik voorletters in plaats van hele namen.

5. Pas je transcript waar nodig aan

Soms is het nodig om je transcript iets aan te passen. Dat geldt bijvoorbeeld als je een deel van het audiofragment niet goed kunt verstaan. Dit kun je aangeven door tussen blokhaken aan te geven dat een bepaald stukje onverstaanbaar is.

Ook kun je non-verbale signalen, zoals een stilte of extra nadruk op een woord markeren. Dat kun je bijvoorbeeld als volgt doen:

Het was me niet meteen duidelijk. [1 seconde stilte] Nee, ik twijfel gewoon of het zo is gegaan.

Het was een kwestie van of een hoge studieschuld opbouwen of stoppen met mijn studie. [nadruk aangegeven door ‘of…of’ cursief te maken]

6. Verwerk de transcripten op de juiste manier in je scriptie

Vaak zet je transcripten van interviews in de bijlagen. Daardoor wordt de tekst van je scriptie niet onnodig lang, maar kan je lezer alsnog het volledige interview teruglezen.

Soms is het daarnaast handig om naar specifieke fragmenten uit het gesprek te verwijzen in de lopende tekst. Dit kun je doen door een fragment te citeren of te parafraseren.

Eerste hulp bij interviewen?

Wil je meer weten over hoe je het interviewen voor je scriptie goed aanpakt? We hebben meerdere artikelen over interviewen online staan. Lees bijvoorbeeld wat goede interviewvragen zijn, bekijk ons stappenplan voor interviews afnemen en lees alles over handige interviewtechnieken.