DESTEP-analyse maken voor je scriptie

Heldere uitleg

De DESTEP-analyse is bedoeld om ontwikkelingen in de markt in kaart te brengen. Daarmee krijg je helder wat voor jouw opdrachtgever mogelijke kansen en bedreigingen zijn. Je kijkt daarbij bijvoorbeeld naar economische, demografische, technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen die een rol spelen. Hoe je een DESTEP-analyse kunt maken voor je scriptie? Dat lees je hier.

Uitleg DESTEP-analyse

Met de DESTEP-analyse maak je dus een externe analyse. Oftewel: je focust niet op wat er binnen een bedrijf gebeurt, maar wat er speelt in de markt. Daarbij kun je denken aan allerlei soorten factoren die meespelen. 

Zie hieronder voorbeelden van factoren die bij de DESTEP-analyse van belang kunnen zijn:

  • Demografische factoren (o.a. bevolkingsgroei, vergrijzing, inkomensstijging of -daling en toenemende of dalende werkloosheid);

  • Economische factoren (o.a. koopkrachtontwikkeling, economische groei of krimp, renteontwikkelingen en inflatiecijfers);

  • Sociaal-culturele factoren (o.a. veranderende levensstijl, spanningen tussen groepen, genderontwikkelingen, vrijetijdsbesteding en nieuwe normen en waarden);

  • Technologische factoren (o.a. technologische mogelijkheden, toenemende automatisering, nieuwe tools en apps en de hoeveelheid beschikbare data);

  • Ecologische factoren (o.a. temperatuurstijging, schaarste van bronnen, duurzaamheidseisen, weersomstandigheden en de hoeveelheid uitstoot);

  • Politiek-juridische factoren (o.a. wetgeving, beschikbare subsidies, belastingen en opgelegde beperkingen).

Welke factoren voor jouw analyse relevant zijn, hangt af van het bedrijf of de organisatie waarvoor je je scriptie schrijft.

Van een DESTEP-analyse een SWOT-analyse maken

De resultaten van de DESTEP-analyse kun je vertalen naar een SWOT-analyse. In een confrontatiematrix kun je de externe kansen en bedreigingen zetten die uit de DESTEP-analyse voortkomen. 

Houd er rekening mee dat externe ontwikkelingen lastig te beïnvloeden zijn. Wel kan een opdrachtgever er mogelijk op inspelen (bij kansen) of zich ertegen wapenen (bij bedreigingen).

DESTEP-analyse maken voor je scriptie

Ga je een DESTEP-analyse maken voor je scriptie? Dan geef je deze waarschijnlijk een plek in je theoretisch kader en/of in het resultatenhoofdstuk. Je kunt de analyse gebruiken om de huidige situatie te schetsen en zo vervolgens tot een probleemstelling of onderzoeksvraag te komen. 

Daarnaast kun je de DESTEP-analyse gebruiken voor je analyse (die je beschrijft in het resultatenhoofdstuk). Daar rollen mogelijk belangrijke aandachtspunten voor de opdrachtgever uit, die je vervolgens in de aanbevelingen of in de discussie een plek geeft. 
Voor het maken van een DESTEP-analyse maak je gebruik van externe gegevens. Denk aan rapporten van het CBS, onderzoeksrapportages of gegevens uit databases (zoals het Kadaster).

Goede start maken met je scriptie?

De modellen vliegen je om de oren als je met je scriptie aan de slag gaat. De SWOT-analyse, de DESTEP-analyse en de Piramide van Maslow zijn nog maar een paar voorbeelden. Bekijk ook ons overzichtsartikel over modellen. Daarin vind je uitleg over allerlei soorten modellen die je voor jouw scriptie kunt gebruiken. 
En als je toch bezig bent, check dan ook zeker onze scriptietips. Die helpen je om een goede start te maken.