Onze 10 beste scriptietips voor het schrijven van je scriptie

Werken aan je scriptie is vaak een spannend proces. Je steekt er vele uren van je tijd in en vaak ook een hoop energie. Om je een handje te helpen, delen we graag onze 10 beste scriptietips met je. Deze scriptietips hebben ons geholpen bij de voorbereiding en tijdens het schrijven. Doe er je voordeel mee!

Tip 1. Heb vooraf de scriptiestructuur helder

Onze eerste scriptietip gaat over je voorbereiding. Een goede kapstok voor je scriptie helpt je bij het starten met je scriptie. Als jij precies weet welke hoofdstukken er moeten komen en wat in welk hoofdstuk komt te staan, biedt dat veel houvast tijdens het schrijfproces. 

Ga daarom van tevoren na bij je scriptiebegeleider welke structuur jij moet aanhouden. Bekijk ter inspiratie ook onze opzet voor een scriptiestructuur zoals je die in de praktijk vaak ziet.

Tip 2. Bekijk voorbeeldscripties

In een scriptiedatabase voor jouw vakgebied kun je voorbeeldscripties vinden over vergelijkbare scriptieonderwerpen binnen je vakgebied. Wie weet heb je er wat aan.

Neem uiteraard geen teksten uit de voorbeeldscriptie over; gebruik deze alleen ter inspiratie. Anders zou er sprake zijn van plagiaat.

Tip 3. Maak een duidelijke planning en houd je daaraan

Een scriptie schrijven is vaak een heel proces. Je bent er zeker een aantal maanden tot soms zelfs een jaar mee zoet. Om deadlinestress in de laatste weken te voorkomen, kun je het beste vooraf een heldere planning opstellen. Spreek niet alleen af wanneer je je totale scriptie inlevert, maar bepaal ook tussentijdse deadlines. Dan heb je tussendoor subdoelen om naartoe te werken.

Stel zo’n planning bij voorkeur samen met je begeleider op. Spreek bijvoorbeeld af wanneer je een conceptversie van een bepaald hoofdstuk inlevert. Dan heb je een goede stok achter de deur om dat hoofdstuk daadwerkelijk op een bepaald moment af te hebben. 

Merk je dat de planning niet haalbaar is? Stap dan op tijd naar je begeleider, zodat jullie nieuwe afspraken kunnen maken.

Tip 4. Werk in tijdblokken

Je kunt je focus het beste behouden door aan één stuk door aan je scriptie te werken. Werk bijvoorbeeld in blokken van 30-45 minuten en houd na zo’n blok steeds een paar minuten pauze. Leg tijdens die focusblokken je telefoon weg of zet hem op vliegtuigstand. Dan kun je ongestoord meters maken.

Nog een belangrijke scriptietip: vergeet ook als je eenmaal in de flow zit niet om pauzes te nemen. Het is bewezen dat je productiever werkt als je af en toe pauzeert. Dat voorkomt een concentratiedip en bevordert je creativiteit. 

Tip 5. Maak gebruik van slimme functies in Word

Het programma Word maakt je leven als scriptieschrijvende student in sommige opzichten een stuk makkelijker. Maak daar dankbaar gebruik van tijdens het schrijven. 

Zo kun je profiteren van de volgende handige functies:

  • Laat Word een automatische inhoudsopgave maken op basis van je pagina-indeling. Scheelt jou een hoop zoekwerk!

  • Gebruik ‘track changes’ (wijzigingen bijhouden) als je de feedback van je begeleider doorvoert. Dan kan je begeleider in één oogopslag zien wat je hebt aangepast.

  • Zet de automatische paginanummering aan. 

Gebruik eventueel de Word-functie om een bronnenlijst te creëren.

Tip 6. Bewaar de samenvatting tot het eind

Nog een handige scriptietip: schrijf je samenvatting nooit als eerste. In je scriptie staat je samenvatting dan misschien helemaal aan het begin. Toch is het slim om de samenvatting pas te schrijven nadat je de conclusie en discussie voor je scriptie hebt geschreven. In je samenvatting vat je namelijk je gehele scriptie - van onderzoeksvraag tot discussiepunten - samen. Dat kun je het beste doen zodra je de volledige inhoud van je scriptie helder hebt.

Tip 7. Beperk het aantal bronnen

Als je maar goed genoeg zoekt, is er vaak heel veel te vinden over je scriptie-onderwerp. Op zich is het goed om zoveel mogelijk bronnen te raadplegen, maar het kan er ook voor zorgen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dus een scriptietip van ons: beperk het aantal bronnen dat je in het theoretisch kader bespreekt. 


Het is vaak niet nodig om daar 25 verschillende bronnen aan te halen. Beter kun je gericht bronnen kiezen die echt iets toevoegen. Ga bijvoorbeeld op zoek naar bronnen die verschillende uitkomsten laten zien, zodat je die tegenover elkaar kunt zetten. Dat is zinvoller dan vier bronnen aanhalen die precies hetzelfde zeggen.

Tip 8. Let op het verschil tussen je analyse, conclusie en discussie

In de praktijk zien we regelmatig dat het verschil tussen de analyse en conclusie niet helemaal helder is. In het resultatenhoofdstuk analyseer je je onderzoeksbevindingen. Hier benoem je bijvoorbeeld de statistische verschillen tussen twee groepen en noteer je of die verschillen significant zijn. In het resultatenhoofdstuk ga je die resultaten alleen nog niet interpreteren. 

Pas in de conclusie geef je antwoord op de onderzoeksvraag en deelvragen. Je gebruikt de gevonden resultaten om deze vragen te beantwoorden. De echte interpretatie van de resultaten (dus: een mogelijke verklaring voor wat je hebt gevonden) volgt pas in de discussie van je scriptie. 

Overigens geldt bij sommige opleidingen dat de conclusie en discussie samen één hoofdstuk vormen. Check dus voor de zekerheid goed hoe dit bij jouw studie precies zit.

Tip 9. Gebruik een bronnengenerator

Het is belangrijk om je bronnen te vermelden volgens de juiste referentiestijl. Als je dat niet goed aanpakt, kan er (onbewust) sprake zijn van plagiaat. Bewaar het toevoegen van bronvermeldingen liever niet tot het eind, maar noteer je bronnen direct in de tekst en in je literatuurlijst tijdens het schrijven. Dan weet je zeker dat je geen enkele bron vergeet. 

Wil je het jezelf makkelijker maken? Gebruik dan een bronnengenerator, zoals de APA-generator. Dan kun je bronnen direct correct geformuleerd in je scriptie zetten. 

Bekijk eventueel ook onze voorbeelden van de APA-stijl en de Leidraad voor juridische auteurs om een beeld te krijgen van de correcte formulering van bronnen.

Tip 10. Scriptietips na het schrijven nodig? Laat je scriptie nakijken!

Met de bovenstaande scriptietips kom je hopelijk zelf een heel eind. Wel is het vaak nog een uitdaging om zelf taalfouten en kromme zinnen te spotten in je scriptie. Je hebt je scriptie immers al zo vaak gelezen. 

Wil je zeker weten dat je jouw scriptie foutloos kunt inleveren? Kun je misschien scriptietips over je structuur of rode draad gebruiken? Laat je scriptie nakijken door een van de editors van AthenaCheck. Wij doen graag een grondige laatste scriptiecheck voor je.