Betrouwbaarheid en validiteit voor je scriptie

Waar moet je op letten?

Met je scriptie laat je zien dat jij de fijne kneepjes van onderzoek doen onder de knie hebt. Uiteraard moet je scriptie-onderzoek daarvoor wel goed in elkaar zitten. Zo zijn de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek heel belangrijk. Beide zijn bepalend voor de kwaliteit van je onderzoek. Deze twee maatstaven gaan over of je werkelijk hebt gemeten wat je wilde meten en of je onderzoeksresultaten representatief zijn. We vertellen je wat deze twee termen inhouden en wat jij kunt doen om de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek te verhogen.

Wat zijn de betrouwbaarheid en validiteit in onderzoek?

De betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek zeggen iets over hoe goed (of niet) je onderzoek in elkaar zit. Ze zijn dan wel nauw met elkaar verbonden, maar gaan wel over wezenlijk verschillende dingen. Zo kan je onderzoek wel betrouwbaar maar niet valide zijn, of andersom.

Verschil betrouwbaarheid en validiteit

Ten eerste: wat is betrouwbaarheid? Betrouwbaarheid betekent dat je dezelfde resultaten zou krijgen als je het onderzoek volgens dezelfde methode nogmaals uitvoert. Betrouwbaarheid vereist vooral dat jij je onderzoeksmethode consequent toepast. Waren bijvoorbeeld bij jouw experiment alle elementen in de setting gelijk behalve de variabele die je onderzocht? Heb je bij alle respondenten het onderzoek op dezelfde manier uitgevoerd? Dat zegt iets over de betrouwbaarheid van je onderzoek.

Daarnaast heb je validiteit: heb je met jouw gekozen onderzoeksmethode werkelijk gemeten wat je van plan was te meten? Oftewel: kun je op basis van jouw gevonden resultaten conclusies trekken over de echte wereld? Hierbij draait het vooral om de gebruikte instrumenten voor je onderzoek, zoals de vragen die je hebt gesteld in een enquête. Zijn dat goede maatstaven om te meten wat je wilde meten?

Hoe kun je betrouwbaarheid en validiteit voor je scriptie testen?

Als het goed is, heb je al voor het uitvoeren van je onderzoek nagedacht over de betrouwbaarheid en validiteit. In je onderzoeksplan heb je waarschijnlijk al duidelijk gemaakt wat je hebt gedaan om de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek te verhogen.

Er bestaan verschillende manieren om ook tijdens het uitvoeren van je onderzoek je validiteit en betrouwbaarheid te testen. Dan weet je zeker dat je op de goede weg bent.

De betrouwbaarheid kun je testen door verschillende versies van één meting te vergelijken. Krijgt onderzoeker A bijvoorbeeld dezelfde resultaten bij een specifieke steekproef als onderzoeker B? Bij een betrouwbaar onderzoek is dat wel het geval.

De validiteit kun je op meerdere manieren testen, afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet. Vaak komt het erop neer dat je de uitkomsten van jouw onderzoek vergelijkt met de resultaten uit eerdere wetenschappelijke studies die hetzelfde concept meten. Verder helpt het om (in je methodehoofdstuk en soms ook deels in je theoretisch kader) helder te onderbouwen waarom je voor deze meting van een concept hebt gekozen.

Hoe kun je de betrouwbaarheid van je onderzoek verhogen?

Betrouwbaarheid gaat dus over de mate waarin je onderzoek dezelfde resultaten zou opleveren als je het onderzoek herhaalt. Dit kun je testen door het onderzoek een paar keer uit te voeren.

Voorbeeld betrouwbaarheid testen

Stel je voor: je beoordeelt de ingevulde toetsantwoorden van tien proefpersonen en laat de beoordeling van nog eens veertig proefpersonen over aan vier andere beoordelaars. Dan is het belangrijk dat zij allemaal dezelfde instructies hebben gekregen voor de beoordeling. Check of die instructie voldoende handvatten biedt voor het oordeel door zelf het beoordeelde werk van de andere beoordelaars te bekijken. Komen jullie tot dezelfde conclusies? Als dat niet zo is, moet je misschien je beoordelingscriteria wat aanpassen.

Tweede voorbeeld betrouwbaarheid testen

Voer je een experiment uit? Dan is het belangrijk dat de omstandigheden steeds gelijk zijn. Over het algemeen geldt: hoe helderder je instructies, hoe betrouwbaarder je resultaten zullen zijn. Het kan helpen om vooraf een pre-test te doen waarin je de proefpersonen of proef-onderzoekers om feedback vraagt op je instructies of op de uitvoering van het onderzoek. Dan kun je nog dingen aanpassen voordat je het echte onderzoek uitvoert.

Beschrijving betrouwbaarheid en validiteit in je scriptie

In je methodehoofdstuk beschrijf je wat je hebt gedaan om de validiteit en betrouwbaarheid te verhogen. Soms doe je dit onder een apart kopje ‘Betrouwbaarheid en validiteit’ in je scriptie. Informeer bij je begeleider wat hiervoor gebruikelijk is binnen jouw opleiding.

Daarnaast kijk je in het discussiehoofdstuk kritisch naar je uitgevoerde onderzoek. Hoe betrouwbaar en valide schat je je eigen resultaten in? Wat had je achteraf gezien beter anders kunnen doen? Dit beschrijf je als kritische kanttekeningen bij je onderzoek. Eventueel kun je op basis daarvan suggesties doen voor vervolgonderzoek.

Meer handige scriptietips?

Bij het schrijven van je scriptie is er nogal veel om op te letten. Betrouwbaarheid en validiteit, een goede scriptiestructuur, een heldere rode draad, een goede beschrijving van je resultaten, en ga zo maar door. Waar begin je? Hier, bij AthenaCheck. Bekijk onze scriptietips of onze tips om goed van start te gaan met jouw scriptie, en doe er je voordeel mee. Heel veel succes!