Kiezen scriptie-onderwerp

Zo pak je dat goed aan!

Voordat je een scriptie gaat schrijven, moet je een belangrijke knoop doorhakken: je scriptie-onderwerp kiezen. In dit onderwerp bijt je je lange tijd vast. Belangrijk dus dat je er enthousiast van wordt en dat er genoeg over te onderzoeken valt! Hoe vind je een geschikt scriptie-onderwerp? Waar moet een goed onderwerp aan voldoen en wat doe je als je inspiratieloos bent? 

Je scriptie-onderwerp (ook wel ‘onderzoeksonderwerp’) is bepalend voor je totale scriptie. Uit dit onderwerp vloeien je probleemstelling en je onderzoeksvragen voort. Ook bepaalt je onderzoeksonderwerp deels hoe je onderzoek eruit zal zien. Bij het ene onderwerp past literatuuronderzoek beter; een ander onderwerp leent zich meer voor enquêteonderzoek of diepte-interviews.

Soms krijg je een scriptie-onderwerp aangedragen door je opdrachtgever. Dat is uiteraard alleen het geval als je je scriptie schrijft voor een bedrijf of organisatie. Bij een universitaire scriptie kies je soms uit een lijst met bestaande onderwerpen, maar kan het ook zijn dat je zelf met een onderwerp moet komen.

Praktijkgericht of wetenschappelijk scriptie-onderwerp kiezen?

Bij een hbo-scriptie zal je meestal een scriptie-onderwerp kiezen dat praktijkgericht is. Je verdiept je in een concreet probleem dat speelt bij jouw opdrachtgever of stagebedrijf. Je onderzoek is bedoeld om het probleem en de mogelijke oplossingen uit te diepen en om zo tot een adviesplan te komen. 

Een universitaire studie heeft een wetenschappelijke insteek. Ook op de universiteit kun je je scriptie schrijven voor een opdrachtgever of stage. Het verschil is dat de focus dan alsnog zal liggen op een wetenschappelijk vraagstuk. 

Voorbeelden scriptie-onderwerpen

Om je op weg te helpen bij je onderwerpkeuze, geven we een paar voorbeelden van scriptie-onderwerpen, zowel voor hbo- als universitaire scripties.

Voorbeelden scriptie-onderwerpen hbo

Voorbeelden scriptie-onderwerpen wo

Social-media-marketing bij AthenaCheck

Effectieve social-media-marketing voor scriptie-nakijkservices 

Patiënten aanspreken met ‘u’ of ‘je’ bij Praktijk Groen in Dordrecht

De juiste aanspreekvorm voor patiënten bij de huisarts

Efficiëntere klachtgesprekken voeren bij T-Mobile

Gesprekken voor klachtenafhandeling efficiënter maken

Zoals je ziet, zijn deze scriptie-onderwerpen-voorbeelden niet allemaal even specifiek. Bij het bepalen van je probleemstelling en onderzoeksvraag kun je je onderwerpen verder afbakenen.

Waar moet een goed scriptie-onderwerp aan voldoen?

Ten eerste is het belangrijk dat je blij wordt van je gekozen onderwerp. Zorg ervoor dat jij dit onderwerp leuk genoeg vindt om minimaal drie tot zes maanden in te duiken. Uiteraard is dat niet het enige wat telt. 

Let ook op de volgende punten als je een onderzoeksonderwerp kiest:

  • Niet geheel verrassend: het scriptieonderwerp moet bij je studie passen. 

  • Er moet genoeg literatuur te vinden zijn over je onderwerp. Dat is vooral belangrijk met het oog op je theoretisch kader.

  • Het onderwerp moet relevant zijn. Voor hbo-scripties telt vooral de praktische relevantie voor de stage-organisatie. Voor scripties op universitair niveau is de wetenschappelijke relevantie het belangrijkst. Daarnaast letten veel onderwijsinstellingen op de maatschappelijke relevantie: in hoeverre heeft de samenleving iets aan jouw onderzoek?

  • Maak je onderwerp specifiek. ‘Marketingtrends’ is bijvoorbeeld een te breed onderwerp. Een onderwerp als ‘trends in social-media-marketing bij ziekenhuizen’ is specifieker en dus beter.

Geen zorgen: je scriptiebegeleider kan je helpen bij het kiezen van een scriptieonderwerp. Hij of zij kan je advies geven over geschikte en minder geschikte onderzoeksonderwerpen.

Tips om een onderzoeksonderwerp te kiezen

Voor het kiezen van een scriptie-onderwerp dat passend is, moet je het nodige voorwerk doen. Komt er niet spontaan een onderwerp in je op? Probeer dan deze zes tips om toch een goed onderzoeksonderwerp te vinden:

  1. Duik in de wetenschappelijke artikelen of lees tijdschriften uit je vakgebied. Bekijk specifiek wat onderzoekers vermelden als suggesties voor vervolgonderzoek. Zit daar iets tussen waar jij wat mee kunt? 

  2. Houd de kranten en nieuwssites in de gaten. Wat speelt er op dit moment? Kun je daar een onderzoeksonderwerp uit afleiden? 

  3. Bekijk scriptievoorbeelden van andere studenten van jouw opleiding ter inspiratie.

  4. Blader door de tentamenstof van interessante vakken die je hebt gevolgd. Zijn er onderwerpen die jou in het bijzonder aanspraken? 

  5. Houd rekening met de master of het promotieonderzoek dat je wellicht wilt gaan doen. Past daar een bepaald onderzoeksonderwerp bij? 

Praat erover met je scriptiebegeleider. Hij of zij kan vast meedenken over een onderwerp dat bij je past.

De puntjes op de ‘i’ laten zetten?

Ben jij na een aantal maanden zover en is jouw scriptie afgerond? Dan is het misschien fijn om een extra paar ogen over je tekst te laten gaan. Staan de d’s en t’s goed? Zijn je zinnen helder? Zit er een duidelijke rode draad in je scriptie? De editors van AthenaCheck kijken je scriptie graag voor je na op al die punten.