Voorbeelden APA-stijl

Zo maak je een goede verwijzing volgens APA

Elke scriptie bevat een literatuurlijst waarin je de gebruikte bronnen benoemt. De meeste onderwijsinstellingen hanteren hiervoor bronvermelding volgens de APA-stijl. Nu zit een bronvermelding voor een boek anders in elkaar dan die voor een wetenschappelijk artikel of een website. Geen zorgen: deze APA-stijl-voorbeelden helpen je op weg.

Bronvermelding in je literatuurlijst en in de tekst

Bronvermelding is belangrijk in een scriptie. Als je je bronnen niet correct aanhaalt, kun je daarmee (onbedoeld) plagiaat plegen. Dat maakt het zo belangrijk om op twee plekken in je scriptie de bronnen te vermelden die je gebruikt:

  1. in de literatuurlijst op het eind van je scriptie;
  2. in de lopende tekst op de plek waar je informatie uit de bron aanhaalt.

Een bron voor je scriptie kan van alles zijn. Vaak gaat het om een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift of een boek, maar ook een krantenbericht, folder of webpagina kan een bron zijn. Elk van die typen bronnen vereist weer een andere vorm van bronvermelding.

Wat zijn de regels voor APA ook alweer?

Elders op onze site vind je de basisregels voor APA-stijl (7e editie). In het kort ziet een bronvermelding voor een wetenschappelijk artikel er als volgt uit:

In de lopende tekst:

Uit dit onderzoek blijkt dat … (naam auteur, jaartal van publicatie, eventueel paginanummers)

Naam auteur (jaartal van publicatie, eventueel paginanummers) ontdekte dat…

In de literatuuropgave:

Achternaam auteur, voorletters. (jaar van uitgave). Titel publicatie. Tijdschrift-titel, editie(volume), paginanummers. https://doi.org/…

Is er geen DOI bekend? Dan vermeld je de URL, natuurlijk op voorwaarde dat die wel bekend is.

Is er geen volume bekend van de editie? Dan laat je de haakjes en het volumenummer weg.

Dus bijvoorbeeld:

Van der Linden, P. M. (2019). Welke invloed heeft een verhuizing op de ontwikkeling van een kind? Tijdschrift voor Pedagogiek, 172(5), 140-156. https://doi.org/…

Heb je die basisregels eenmaal door, dan zal je merken dat niet voor elke bron dezelfde informatie beschikbaar is. Zo moet je bij een wetenschappelijke publicatie ook de tijdschrifttitel en de paginanummers vermelden, terwijl je bij een boek dan weer de uitgeverij en plaats van uitgave aangeeft.

Om jou te helpen door de bomen het bos weer te zien, geven we je een aantal APA-stijl-voorbeelden. Die helpen je om voor de meest voorkomende bronnen een correcte APA-bronvermelding te maken.

Hoe zit het bij meerdere auteurs?

Veel wetenschappelijke publicaties en andere bronnen zijn door meer dan één auteur geschreven. In dat geval ziet de bronvermelding in APA-stijl er iets anders uit.

Als er meerdere auteurs zijn, vermeld je ze in de lopende tekst allemaal. Je onderscheidt de auteurs in zowel de literatuurlijst als in de lopende tekst met komma’s. Tussen de laatste twee auteurs zet je een &-teken.

Twee auteurs

Voor twee auteurs ziet dit er als volgt uit:

Literatuurlijst:

Van Dijk. P. O., & Lieshout, R. (2018).

In de tekst:

(Van Dijk & Lieshout, 2018)

Van Dijk en Lieshout (2018) zeggen dat…

Drie tot vijf auteurs

Zijn er meer dan twee auteurs? Dan zien de verwijzingen er zo uit:

Literatuurlijst:

Van Dijk, P. O., Lieshout, R., Van Dam, I. M. & Wessels, P. (2018).

In de tekst (bij de eerste verwijzing):

(Van Dijk, Lieshout, Van Dam & Wessels, 2018)

Van Dijk, Lieshout, Van Dam en Wessels (2018) ontdekten in hun onderzoek dat…

In de tekst (bij volgende verwijzingen):

(Van Dijk et al., 2018)

Ook het onderzoek van Van Dijk et al. (2018)...

Zes of zeven auteurs

Bij zes of zeven auteurs wordt de lijst met auteurs wel erg lang. Daarom hoef je in de lopende tekst niet alle auteurs te vermelden, maar gebruik je steeds ‘et al.’. Je verwijzingen zien er als volgt uit:

Literatuurlijst:

Van Dijk, P. O., Lieshout, R., Van Dam, I. M. & Wessels, P., Arends, B., Kenmer, Y. U. (2018).

In de tekst:

(Van Dijk et al., 2018)

Van Dijk et al. (2018) deden hier onderzoek naar en…

Meer dan zeven auteurs

Als er meer dan zeven auteurs zijn, hoef je alleen de eerste zes auteurs en de laatste auteur te noemen in de literatuurlijst. Tussen de eerste zes en de laatste auteur zet je drie puntjes.

Literatuurlijst:

Van Dijk, P. O., Lieshout, R., Van Dam, I. M. & Wessels, P., Arends, B., Kenmer, Y. U., … Steffens, N. (2018).

In de tekst:

(Van Dijk et al., 2018)

Zo blijkt ook uit de resultaten van de studie die Van Dijk et al. (2018)...

APA-stijl-voorbeeld voor tijdschriftartikel

Een standaard APA-stijl voorbeeld voor een tijdschriftartikel is als volgt:

In tekst:

(Grezel, 2013)

Grezel (2013) pleit voor…

In literatuurlijst:

Grezel, E. (2013). ‘Taal moet weer tussen de oren’: Verbetering van de aansluiting vo-ho door taaltoetsen?’. Levende Talen Magazine, 100(2), 4-8.

Het kan ook voorkomen dat een wetenschappelijk artikel (nog) niet is gepubliceerd. In dat geval vermeld je in de bronvermelding dat het om een “Ongepubliceerd manuscript” gaat. Je maakt dan de titel van het manuscript zelf cursief. Waar mogelijk voeg je de universiteit toe waaraan de betreffende persoon werkt.

De bronvermelding in de literatuur ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

In tekst:

(Fossen, 2019)

Fossen (2019) vond dat…

In literatuurlijst:

Fossen, B.R. (2019). Welke invloed heeft de woonplaats op het welbevinden van mensen? [Ongepubliceerd manuscript]. Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

APA-stijl-voorbeeld voor boek

Verwijs je naar een boek? Dan ziet de APA-verwijzing er bijvoorbeeld als volgt uit:

In tekst:

(D’hanens & Vanderstraeten, 2020)

D’hanens en Vanderstraeten (2020) benoemen…

In literatuurlijst:

D’hanens, K. & Vanderstraeten, B. (2020). Scoren met creatieve content op sociale media. Politeia.

APA-stijl-voorbeeld voor webpagina

Kenmerkend aan een bronvermelding van een webpagina is dat je ook moet vermelden wanneer je deze webpagina hebt geraadpleegd. Dit is belangrijk om te weten omdat de auteur de online informatie op elk moment kan veranderen. Verder vermeld je de URL.

Is de datum van publicatie niet bekend? Schrijf dan op de plek van het jaartal ‘z.d.’ (zonder datum). Is de auteur van de webpagina niet bekend? Noem in dat geval de naam van de instelling in plaats van de auteursnaam.

In tekst:

(Diabetesfonds, z.d.)

Volgens het Diabetesfonds (z.d.)...

In literatuurlijst:

Diabetesfonds (z.d.). Symptomen van diabetes type 2. Diabetesfonds. Geraadpleegd op 20 mei 2022, van https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/heb-ik-diabetes/symptomen-van-diabetes-type-2

Automatisch de juiste APA-bronvermelding?

Begint het je inmiddels aardig te duizelen van de APA-stijl-voorbeelden? Laat onze gratis APA-generator het werk voor je doen. Die zet de bronnen direct in het juiste format voor je.

APA-stijl-voorbeeld voor scriptie

Haal je een ander scriptieonderzoek aan? Gebruik voor de bronvermelding voor je scriptie het volgende format:

In tekst:

(De Roo, 2020)

De Roo (2020) kwam er in haar onderzoek achter dat…

In literatuurlijst:

De Roo, A. (2020). Sociale media, een verslaving? [Bachelorscriptie, Rijksuniversiteit Groningen]. Student Theses UB RUG.

Als laatste vermeld je altijd de scriptie-database (zoals ‘Student Theses UB RUG’) waar de scriptie vandaan komt.

APA-stijl-voorbeeld voor rapport of brochure

Verwijs je naar een rapport van de overheid of een andere organisatie? Geef dan aan wanneer je het rapport hebt geraadpleegd en vermeld (bij een online rapport) ook de URL. 

De bronvermelding ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

In tekst:

(CBS, 2020, p. 5)

Dit valt ook af te lezen uit het rapport van het CBS (2020, p. 5)...

In literatuurlijst:

CBS. (2020). Resultatenrapport - woningmarkt Groningen. CBS. Geraadpleegd op 17 mei 2022, van https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/12/resultatenrapport-woningmarkt-groningen

Jouw scriptie tot op de komma gecheckt?

Je bronvermelding is niet het enige wat bij je scriptie komt kijken. Het is nogal wat werk om een scriptie te schrijven. Niet gek dat er soms een t’tje te veel, een kromme zin of een verhaspeling in je tekst belandt.

Geen probleem: onze editors filteren de foutjes er voor je uit tijdens een laatste check. Ze kijken jouw scriptie graag na!