APA-stijl

De belangrijkste APA-regels en voorbeelden

Een van de belangrijkste referentiestijlen voor bronvermeldingen is de APA-stijl. De meeste Nederlandse onderwijsinstellingen gebruiken de APA-regels voor referenties. Om plagiaat te voorkomen, steekt het erg nauw dat je de APA-regels goed opvolgt. Hoe doe je dat precies bij verschillende typen bronnen? En hoe maak je een APA-literatuurlijst? Deze voorbeelden en tips helpen je. 

Wat is bronvermelding in APA-stijl?

Dat je informatie van andere bronnen niet zomaar mag overnemen in je scriptie, zal geen verrassing zijn. Voor alle informatie die je overneemt (geparafraseerd of geciteerd) moet je de auteur(s) in kwestie credits geven. Dit doe je door de bron te vermelden. Zo laat je blijken welke informatie je aan andere bronnen hebt ontleend en geef je de lezer de kans om die bronnen zelf te bestuderen.

Een bronvermelding in APA-stijl houdt in dat je volgens de APA-richtlijnen op twee plekken verwijst naar de gebruikte bronnen: in de lopende tekst (op de plek waar je informatie uit die bron citeert of parafraseert) en in de APA-literatuurlijst op het eind.

In Nederland geldt APA voor vrijwel alle onderwijsinstellingen. Alleen medische en juridische opleidingen hanteren vaak een andere stijl. Opleidingen als Rechten gebruiken de Leidraad voor Juridische Auteurs.

APA-stijl 7e editie

De richtlijnen voor de APA-stijl worden regelmatig aangepast. Op dit moment is de APA-stijl 7e editie van toepassing. Dat is ook de stijl die we in dit artikel beschrijven. Als jouw onderwijsinstelling je vraagt om volgens APA te verwijzen, dan hebben ze het meestal over de APA-stijl 7e editie.

Twijfel je of ook voor jouw studie de nieuwste richtlijn geldt of niet? Vraag het dan na bij je scriptiebegeleider.

Tip: in een ander artikel hebben we de wijzigingen in APA 7e editie ten opzichte van de 6e editie voor je op een rij gezet. Lees ook wat de (subtiele) verschillen zijn tussen de Nederlandse en Engelse versie van APA-stijl.


 

Wat zijn de APA-regels?

Hieronder laten we je de basisregels voor bronvermeldingen in APA-stijl zien. Wil je meer voorbeelden zien? Bekijk dan ons uitgebreide artikel met APA-voorbeelden.

Verwijzing in de tekst

Steeds als je een bron aanhaalt (in een citaat of parafrase) vermeld je die bron op een van deze twee manieren in de tekst:

Tussen haakjes:

De invloed van roken op iemands gezondheid is na tien jaar het grootst (Pietersen, 2019).

Na tien jaar is er een groot verschil merkbaar qua longgezondheid tussen mensen die wel en niet hebben gerookt (Pietersen & Jakobsen, 2019).

Bij meerdere auteurs ziet de eerste vermelding er als volgt uit:

Mensen die tien jaar lang een pakje sigaretten per dag hebben gerookt, hebben significant slechtere longen dan mensen die niet roken (Pietersen, Jakobsen, Lory & Born, 2019).

Verwijs je later naar diezelfde bron, dan ziet de bronvermelding tussen haakjes er bijvoorbeeld als volgt uit:

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat… (Pieter et al., 2019).

In lopende tekst:

  • Uit onderzoek van Pietersen (2019) blijkt dat…
  • Pietersen (2019) laat in zijn onderzoek zien dat…
  • Pietersen en Jakobsen (2019) pleiten in hun artikel voor…
  • In hun uitgebreide enquêteonderzoek ontdekten Pietersen, Jakobsen, Daniëls en De Vries (2019) dat…

Citeer je een fragment uit de bron of haal je een specifiek gedeelte van de bron aan in een parafrase? Vermeld dan ook het paginanummer of de paginanummers waar je het over hebt. Je krijgt dan bijvoorbeeld:

Pietersen (2019, p. 8) zegt hierover het volgende: …

Verwijzing in de APA-literatuurlijst

In de literatuurlijst neem je de volledige bron op. Hier vermeld je bijvoorbeeld ook de titel van het artikel, de boek- of tijdschrift-titel en waar nodig de paginanummers.

Hoe je verwijzing er volgens de APA-regels precies uitziet, verschilt per type bron. Hieronder zie je een aantal voorbeelden voor de meest voorkomende typen bronnen.

Bronvermelding APA-stijl wetenschappelijke publicatie:

Pietersen (2019). Wat is de invloed van roken op je gezondheid na tien jaar? Tijdschrift over gezondheid, (9)8, 5-14. https://doi.org/….

Bronvermelding APA-stijl boek:

Jacobs (2015). De functies van de longen (3e editie). Boom Uitgevers. 

Bronvermelding APA-stijl webpagina:

CBS (2022, 4 mei). Dashboard Arbeidsmarkt. CBS. Geraadpleegd op 19 mei 2022, van https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt

Is er geen datum van publicatie bekend? Dan gebruik je “z.d.” (dat staat voor “zonder datum”. Ontbreekt een auteur? Dan gebruik je de sitenaam (zoals “CBS” in dit geval). 


 

Maak het jezelf gemakkelijk met de APA-generator

Het is nog best een werkje, die bronvermelding. Gelukkig hebben wij een life-saver voor je: met de APA-generator bespaar je jezelf een hoop werk. Onze gratis generator voor APA-bronnen zet je bronnen direct in het juiste format. Probeer ‘m zelf!

Hoe ziet een APA-literatuurlijst eruit?

In de APA-literatuurlijst komen alle bronnen te staan die je in je scriptie aanhaalt. Deze pagina staat qua scriptiestructuur helemaal op het eind van je scriptie, net vóór de bijlagen.

De APA-literatuurlijst moet in elk geval aan de volgende punten voldoen:

  • Vermeld hier elke bron die je in je scriptie aanhaalt. Een vermelding is alleen niet nodig bij persoonlijke communicatie, algemene kennis (zoals dat roken invloed heeft op je gezondheid) of bronnen waar je geen informatie vandaan hebt gehaald.
  • Zet de bronnen op alfabetische volgorde, gesorteerd op auteur. Dus “Jansen” staat voor “Pietersen”. 
  • Is de auteur niet bekend? Sorteer de bron dan op basis van het eerste onderdeel van de literatuurvermelding (bijvoorbeeld de titel of de sitenaam).
  • Laat de tweede regel van een bronvermelding inspringen (met tab).

Voor het aanhalen van de namen van auteurs, gelden ook een aantal richtlijnen. Daarover praten we je bij in ons artikel over namen en initialen bij een bronvermelding.

Tip: automatisch je APA-literatuurlijst genereren

Wil je je leven makkelijker maken? Gebruik dan een handige referentietool, die de literatuurlijst automatisch voor je aanmaakt. Word heeft hiervoor een ingebouwde functie. Daarnaast kun je er aparte software voor aanschaffen, zoals EndNote.

Bij zo’n soort tool vul je per bron de benodigde gegevens in. De tool maakt er vervolgens automatisch een goede APA-literatuurlijst van.

Loop wel zelf de bronnen nog een keer na om te zien of er geen foutjes in geslopen zijn.

Check check dubbelcheck?

Terwijl jij je bezighoudt met APA-stijl bronvermeldingen en het voorkomen van plagiaat, kan er altijd een taalfoutje in je scriptie tussendoor glippen. Wil je zeker weten dat jouw scriptie straks foutloos naar je scriptiebegeleider gaat? Laat de editors van AthenaCheck je tekst nakijken. Alleen op taalfouten of ook op structuur en rode draad? Kan allemaal!