Literatuurlijst APA

Regels, opmaak & voorbeelden

Neem jij de bronvermelding in je scriptie of essay op in APA-stijl? Dan hoort daar ook een APA-literatuurlijst bij. Voor de opmaak van die literatuurlijst gelden nogal wat regels. Bovendien ziet de bronvermelding er voor elk type bron weer anders uit. Hoe zit dat precies? We leggen je de regels voor een literatuurlijst in APA-stijl uit én laten een paar voorbeelden zien.

Wat staat er in de APA-literatuurlijst?

De bronvermelding in academische teksten bestaat altijd uit verwijzingen in de tekst en uit een literatuurlijst op het eind. In de literatuurlijst geef je voor elke gebruikte bron gedetailleerde informatie.

De precieze opmaak van bronnen in de APA-literatuurlijst verschilt per type bron. Wel is het gebruikelijk om voor elke bron op z’n minst de volgende informatie op te nemen:

 1. de naam van de auteur;
 2. het jaartal en eventueel de datum van publicatie;
 3. de titel van de publicatie;
 4. de plek waar je de bron kunt vinden (bijvoorbeeld in een bepaald tijdschrift of boek of op een specifieke website-URL).
Tip: gebruik onze gratis APA-generator

Wil je zeker weten dat je elke bron volgens de APA-regels noteert? Gebruik onze APA-generator. Gratis! Daarmee kun je voor iedere bron direct de juiste notatie in APA-stijl genereren.

Hoe ziet een APA-bron in de literatuurlijst eruit?

De exacte bronvermelding is dus voor boekpublicaties, tijdschriftartikelen en URL’s verschillend. Het hangt af van het type bron welke gegevens je precies moet opnemen. Bekijk vooral onze APA-voorbeelden om hier meer over te weten te komen of lees verder voor nog meer voorbeelden.

Laten we eerst de basisregels voor bronvermelding op een rij zetten.

De auteur

Aan het begin van de bron noem je altijd de auteur. Hiervoor gebruik je de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en dan diens voorletters. Je voegt aan de naam van de auteur geen titels, zoals “MA” of “dr” toe.

Dat ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

 • Kleinheerenbrink. P.D.
 • Van de Kamp, R.

Begint de achternaam met een tussenvoegsel? Zet dan het tussenvoegsel vóór de achternaam (dus “De Vries, P.” in plaats van “Vries, P. de.”). De bron komt dan ook bij de ‘d’ van ‘De Vries’ te staan in de literatuurlijst, dus niet bij de ‘V’ van ‘Vries’

Soms ken je alleen de organisatie die achter de publicatie zit en heb je geen namen van individuele auteurs. In dat geval noem je de organisatie als auteur. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Centraal Bureau voor Statistiek. (2019). …

Als er meerdere auteurs zijn, dan noem je alle auteurs tot een maximum van twintig verschillende auteurs. Gebruik komma’s om de auteursnamen van elkaar te scheiden en zet tussen de laatste en een-na-laatste auteur een “&”-teken.

Zijn er meer dan twintig auteurs, dan neem je alleen de namen van de eerste 19 auteurs op en zet je daarna “...” en dan de naam van de laatste auteur. Zo ziet dat er dan uit:

 • Peterson, W., & Willems, O.F.
 • Peterson, W., Willems, O. F., & Tuinman, L.

 • Peterson, W., Willems, O. F., Tuinman, L., Aalst, R. S., Boon, T., Van Tel, P. W. T., Verheul, M., Ulm, B. M., Van Maaren, M. W., Azadi, A. A., Springintveld, B. U., Staats, L., Jansen, H. W., Oudshoorn, O. J. J., De Hoog, H. L., Brent, S. A., Van Zelst, V. V., Voort, L., Drost, D. A. M., … Scholink. M. N.

Noem je iemand die aan de bron heeft bijgedragen maar geen auteur? Dan zet je soms tussen haakjes wat dan wel de rol van die persoon is. Je kunt bijvoorbeeld “(Red.)” toevoegen voor een redacteur, “(Regisseur)” voor regisseurs of “(Host)” voor degene die een podcast host. Verwijs je naar meerdere redacteurs, gebruik dan “(Reds.)”.

Het jaar van publicatie

Na de auteur noem je het jaar van publicatie en soms de volledige datum. Over het algemeen is het publicatiejaar voldoende. Dat geldt in elk geval voor boeken en wetenschappelijke artikelen. Bij webpagina’s geef je aan wat de datum is waarop de website of de webpagina voor het laatst is geüpdatet (als dit bekend is).

Verwijs je naar bijvoorbeeld een podcastaflevering of een tweet? Dan geef je de volledige datum waarop die is gepubliceerd. Je noemt daarbij het jaartal voor de dag en maand. Dat ziet er dan zo uit:

(2019, 5 december)

Soms is er geen publicatiedatum te vinden, bijvoorbeeld op websites. In dat geval neem je “(z.d.)” op in plaats van de datum. Dit staat voor “zonder datum”.

Een bronvermelding in de APA-literatuurlijst ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

De titel van de bron

Na de naam van de auteur en de datum noem je de titel van de publicatie. Dit is de titel van het artikel, de titel van een hoofdstuk in een boek of een boektitel. Gaat het om een hoofdstuk in een boek? Dan moet je zowel de titel van het hoofdstuk als de titel van het boek vermelden.

De basisregel is dat je de titel van de publicatie cursief maakt. Dat geldt in elk geval voor bronnen die op zichzelf staan en die bijvoorbeeld niet onderdeel zijn van een boek van een andere auteur. Dat ziet er dan als volgt uit:

Janssens, A., & De Vugt, M.E. (2020). Dementie op jonge leeftijd. Lannoo.

Is de publicatie onderdeel van bijvoorbeeld een boek, bundel en een tijdschrift? Dan maak je de titel van de publicatie zelf niet cursief, maar de titel van het tijdschrift, het boek of de bundel waarin de publicatie staat wel. Voorbeelden daarvan zie je hieronder.

 • Bij een tijdschriftartikel: Symons, L. K., Miller, J. E., Kay. V. R., Marks, R. M., Liblik, K., Koti, M., & Tayade, C. (2018). The immunopathophysiology of endometriosis. Trends in Molecular Medicine, 24(9), pp. 748-762.

 • Bij een publicatie in een bundel of boek: Lamerichs, J. M. W. J. (2021), Analysing Health Communication: Discourse Approaches. Brookes, G. & Hunt, D. (eds.). Palgrave Macmillan, pp. 111-13.

Bronbeschrijving?

Soms komt een bronbeschrijving voor in de APA-literatuurlijst om duidelijk te maken wat voor type bron het is. Zo’n bronbeschrijving is niet nodig bij boeken, artikelen in tijdschriften, websites of rapportages. Wel doe je dit bijvoorbeeld bij video’s, podcasts, PowerPoint-slides of hand-outs en talkshows. Dat ziet er dan als volgt uit:

Universiteit van Nederland. (2023, 4 december). Hoe data artsen helpt bij moeilijke beslissingen [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=deuWAkkGM0g

Plek waar de bron te vinden is

Als laatste geef je aan waar de bron te vinden is:

 • Bij een boek noem je de uitgever van het boek.
 • Bij een tijdschriftartikel geef je de naam van het tijdschrift inclusief de jaargang, het volume en de paginanummers. Je zet altijd de jaargang cursief en het volumenummer noteer je daarachter (niet cursief) tussen haakjes, bijvoorbeeld ‘12(3)’, wat ‘jaargang 12, volume 3’ betekent.

 • Bij artikelen die online te vinden zijn noem je de naam van het tijdschrift, inclusief de jaargang, het volume en de paginanummers. Ook voeg je, als er een DOI beschikbaar is, de DOI toe. Ook voeg je de URL van de DOI toe, als die beschikbaar is.
 • Bij websitepagina’s geef je de websitenaam, de URL en de datum waarop je de websitepagina hebt bekeken.
 • Bij bronnen zoals video’s geef je het platform waar deze video te vinden is, bijvoorbeeld “YouTube”.

Verwijs je naar een boek waarvan meerdere edities zijn verschenen? Geef dan aan welke editie jij hebt geraadpleegd. Doe dit achter de boektitel tussen haakjes met een beschrijving als “(2de ed.)”.

Een complete verwijzing, inclusief de locatie waar de bron te vinden is, ziet er in APA-stijl bijvoorbeeld zo uit:

 • Boek: Van Landeghem, B. (2021). Schrijf ze onder tafel! (2de ed.). Borgerhoff & Lamberigts.
 • Artikel in tijdschrift: Barbier, K., Struyf, E., Verschueren, K., & Donche, V. (2023). Fostering cognitive and affective-motivational learning outcomes for high-ability students in mixed-ability elementary classrooms: a systematic review. European Journal of Psychology of Education, 38, 83-107. https://doi.org/10.1007/s10212-022-00606-z
 • Website-URL: Nibud. (z.d.) Zakgeld en kleedgeld. Nibud. Geraadpleegd op 27 januari 2023, van https://www.nibud.nl/onderwerpen/kinderen-en-jongeren/zakgeld-en-kleedgeld/
 • Hoofdstuk in een bundel: Mazeland, H. (1995). Conversatie-analyse van communicatie in institutionele settings: Te veel micro, te weinig macro? In H. Mazeland & C. Sauer (red.), Communiceren, waarnemen, analyseren (1e ed., pp. 65-92). GLUC.
 • Krantenartikel: Marselis, D. (2023, 26 januari). AI verovert de creatieve sector: ‘Het is aanpassen of wegkwijnen’. Trouw. https://www.trouw.nl/verdieping/ai-verovert-de-creatieve-sector-het-is-aanpassen-of-wegkwijnen~b87241fd/

De opmaak van een literatuurlijst in APA-stijl

Voor de opmaak van een APA-literatuurlijst houd je een paar basisregels aan:

 • Plaats gecentreerd bovenaan de pagina de kop ‘Literatuurlijst’.
 • Gebruik dubbele regelafstand.
 • Zet alle bronnen op alfabetische volgorde. Zie voor meer informatie ons artikel over namen en initialen in APA-bronvermelding.
 • Laat bronnen die meer dan één regel beslaan inspringen met tab vanaf de tweede regel.

Alfabetische sortering literatuurlijst APA

Een APA-literatuurlijst sorteer je altijd op alfabetische volgorde. Daarbij sorteer je de auteurs op achternaam, waarbij je het tussenvoegsel ook meeneemt als onderdeel van de achternaam. Een publicatie van een auteur die Van Dijk heet, zet je dus bij de “v” van “Van Dijk” in plaats van bij de “D” van “Dijk”.

Heb je meerdere auteurs met dezelfde achternaam? Dan kijk je naar de initialen. Zo komt “Van Dijk, R.” vóór “Van Dijk, V.F.”, omdat de “r” eerder in het alfabet zit.

Verwijs je naar meerdere publicaties van dezelfde auteur? Dan sorteer je die op het jaar van publicatie. Als twee publicaties uit hetzelfde jaar komen, zet je achter het jaartal “a”, “b”, “c”, etc. Bijvoorbeeld:

 • Van Aalst, J. M. (2014). Dementie uitgelegd. Janssens Uitgeverij.
 • Van Aalst, J. M. (2016a). De impact van dementie op de omgeving. Tijdschrift voor Dementie, 25(3), 15-29.
 • Van Aalst, J. M. (2016b). De behandeling van dementie: inzichten uit onderzoek. Tijdschrift voor Alzheimer, 6(1), 24-35.

Let verder op het volgende:

 • Is er geen auteur bekend? Dan begin je de bronvermelding in de APA-literatuurlijst met de titel van de bron. Lidwoorden als “de”, “het en “een” neem je niet mee. Je sorteert de bron dan op het eerste niet-lidwoord in de zin.
 • Negeer apostrofs of koppeltekens als het om de volgorde van bronnen gaat. Zo komt de naam “D’Silva” na “De Vries”, omdat de “e” (na D) eerder in het alfabet komt dan de “s”.
 • Begint de naam van een organisatie met een getal? Kijk dan naar hoe je het getal uitspreekt. Een bron die begint met “30” zet je bijvoorbeeld bij de “d” van “dertig”.

Ingewikkeld? Wij helpen je bij je bronnen!

Best lastige materie, zo’n APA-literatuurlijst. Er is veel om op te letten. Maar geen zorgen: wij kunnen een bronnencheck voor je doen. Al voor € 2,- per bron. We lopen dan de hele literatuurlijst voor je na, voeren correcties door en zorgen er zo voor dat jouw APA-literatuurlijst 100% correct is.

Benieuwd? Ontdek wat de bronnencheck inhoudt of vraag er direct één aan.