Aanbevelingen in je scriptie

Waar moeten die aan voldoen?

Schrijf je je scriptie voor een opdrachtgever? Dan is het gebruikelijk dat je aan het eind aanbevelingen in je scriptie presenteert. Dit zijn mogelijke oplossingen of maatregelen waarmee de opdrachtgever een bepaald probleem kan verhelpen of een doel kan bereiken. Je aanbevelingen moeten uiteraard toepasbaar zijn en dus aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Wanneer moet je aanbevelingen geven?

Meestal geef je aanbevelingen als je je scriptie voor een opdrachtgever schrijft. In het algemeen zijn aanbevelingen gebruikelijk als je onderzoeksvraag erop gericht is om een probleem op te lossen. Is je onderzoek eerder beschrijvend of verklarend? Dan zijn aanbevelingen niet altijd nodig.

Ook als je je scriptie niet voor een opdrachtgever schrijft, kun je aanbevelingen doen. Dit kunnen bijvoorbeeld aanbevelingen zijn voor een brede beroepsgroep of voor bepaalde instanties.

Waar doe je aanbevelingen in je scriptie?

De aanbevelingen zet je meestal in een hoofdstuk na de conclusie en discussie. Soms wijd  je een apart adviesrapport aan de aanbevelingen. Meestal heb je hier vanuit je opleiding of vanuit de opdrachtgever richtlijnen voor gekregen.

Aanbevelingen vs. conclusies

De aanbevelingen in je scriptie komen uiteraard niet uit de lucht vallen. Ze zijn gebaseerd op de conclusies die je hebt getrokken. Het is belangrijk dat je elke aanbeveling onderbouwt. Geef kort aan waarom je denkt dat deze specifieke maatregel resultaat oplevert. Vermeld ook het resultaat dat je ervan verwacht.

Omdat je aanbevelingen uit je eigen conclusies voortkomen, hoef je in de onderbouwing bij je aanbevelingen niet opnieuw naar bronnen te verwijzen.

Voorbeelden aanbevelingen scriptie

Stel: jij hebt onderzoek gedaan voor een fabrikant van vleesvervangers. Je hebt voor hen onderzocht hoe flexitariërs aankijken tegen het huidige productaanbod van dit merk. Het probleem waar de opdrachtgever tegenaan loopt, is dat zij te weinig flexitariërs bereiken en meer producten aan deze doelgroep willen verkopen. Uit jouw onderzoek blijkt dat het productaanbod in bepaalde opzichten niet aansluit bij wat flexitariërs zoeken.

Je aanbeveling kan dan bijvoorbeeld zijn:

Het is aan te raden dat merk X meer producten ontwikkelt die qua textuur lijken op vlees. Daar zijn flexitariërs namelijk naar op zoek in de supermarkt en concurrenten bieden daarvoor maar een beperkt assortiment. Hier liggen voor merk X dus kansen om hun bereik en omzet onder flexitariërs te vergroten.

Waar moeten goede aanbevelingen aan voldoen?

Het is belangrijk dat je aanbevelingen uitvoerbaar zijn in diverse opzichten:

  • De aanbevelingen moeten passen binnen het beschikbare budget.
  • De aanbevelingen moeten daadwerkelijk bijdragen aan het resultaat dat de opdrachtgever voor ogen heeft.
  • Je aanbevelingen moeten niet in strijd zijn met wetten of regels.
  • De aanbevelingen moeten ook in de planning van de opdrachtgever passen.
  • Je aanbevelingen moeten concreet zijn. De opdrachtgever moet weten wat hij precies moet doen.

Ga van tevoren met je opdrachtgever in gesprek over de randvoorwaarden. Dan weet je waar de aanbevelingen in jouw scriptie aan moeten voldoen. Noemt je opdrachtgever geen voorwaarden? Dan ben je vrij in de aanbevelingen die je formuleert, zolang ze realistisch zijn.

Implementatie van de aanbevelingen uit je scriptie

In het ideale geval kiest je opdrachtgever ervoor om de aanbevelingen uit je scriptie te implementeren. Oftewel: om jouw aanbevelingen in de praktijk door te voeren. Is het nu al zeker dat je opdrachtgever dat gaat doen? Dan kun je een implementatieplan schrijven. Daarin beschrijf je stap voor stap hoe de opdrachtgever jouw oplossing kan doorvoeren.

Niets over het hoofd zien in je scriptie?

Naast de aanbevelingen bestaat je scriptie uit nog veel meer onderdelen. Wil je zeker weten dat je geen enkel onderdeel over het hoofd ziet? Bekijk onze informatie over de scriptiestructuur. Daarin vind je linkjes naar al onze artikelen over de diverse scriptie-onderdelen.