Resultaten scriptie

Hoe formuleer je je resultaten op de juiste manier?

Nadat je uitgebreid onderzoek hebt gedaan, is het moment daar: de resultaten zijn bekend. Daarmee ben je weer een stap dichter bij een antwoord op de onderzoeksvraag. De resultaten voor je scriptie geef je een plek in het resultatenhoofdstuk. Wat moet er eigenlijk wel en niet in dit hoofdstuk staan? Hoe beschrijf je de resultaten op de juiste manier?

Wat staat er in de resultaten van je scriptie?

In het resultatenhoofdstuk bespreek je de belangrijkste onderzoeksresultaten. Daarnaast geef je aan de hand van die resultaten antwoord op de deelvragen en bevestig of ontkracht je eventuele hypothesen.

Hoe je de resultaten in je scriptie moet beschrijven, verschilt per onderzoeksmethode. Zo gaat dit bij literatuuronderzoek anders in zijn werk dan wanneer je een experiment hebt gedaan.

Wat voor onderzoek je ook hebt gedaan, het is altijd belangrijk dat het resultatenhoofdstuk een heldere structuur heeft. Die structuur kun je aanbrengen door aparte paragrafen te wijden aan:

  • de verschillende deelvragen en/of hypothesen;
  • diverse aspecten van je scriptieonderwerp;
  • de verschillende onderzoeksmethoden die je hebt gebruikt (bij een mixed methods design).

Let er verder op dat je alleen de resultaten bespreekt die van belang zijn voor een antwoord op de deelvragen en daarmee uiteindelijk voor een antwoord op de hoofdvraag. Heb je opvallende resultaten gevonden die niet direct over je onderzoeksvraag gaan? Dan kun je ze eventueel een plek geven in je discussie, bijvoorbeeld bij de suggesties voor vervolgonderzoek.

Hoe ga je de onderzoeksresultaten verwerken?

Bij kwantitatief onderzoek moet je vaak specifieke formuleringen aanhouden om je resultaten te presenteren. Zo zijn er vaste formuleringen voor bepaalde statistische toetsen. Check in een statistiek-handboek hoe de standaardformulering eruitziet voor de statistische toets die jij hebt gebruikt.

Bij cijfermatig onderzoek kan het wat onoverzichtelijk worden wanneer je alle resultaten in de lopende tekst bespreekt. Daarom is het slim om de belangrijkste resultaten uit te lichten in grafieken of tabellen. Deze kun je op een relevante plek in de tekst zetten of je kunt ze in de bijlagen opnemen en daarnaar verwijzen in de lopende tekst.

Heb je kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van interviews, casestudies of enquêtes? Kijk of je bepaalde citaten kunt uitlichten om de resultaten te illustreren.

Vergeet verder niet om aan de hand van de resultaten in je scriptie de deelconclusies te formuleren. Dit doe je in het resultatenhoofdstuk, vaak in een concluderende subparagraaf bij het deelonderwerp of de deelvraag waar het over gaat. Let op: het antwoord op de overkoepelende hoofdvraag bewaar je tot de conclusie.

Resultaten scriptie vs. conclusie

Er is dus een belangrijk verschil tussen wat je in de resultaten van je scriptie bespreekt en wat je tot de conclusie bewaart. In het resultatenhoofdstuk ga je in op de feitelijke resultaten. Je benoemt concreet wat je hebt gevonden in je onderzoek. Pas in de deelconclusies, aan het eind van elke deelparagraaf, kijk je iets meer naar het grotere geheel. Je geeft dan kort antwoord op de deelvraag, vaak in zo’n één tot drie zinnen. Die antwoorden interpreteren doe je pas in de conclusie.

In de conclusie ga je in op alle gevonden resultaten en voeg je die samen tot één eindconclusie. Je komt in dat hoofdstuk aan de hand van je deelconclusies tot een antwoord op de hoofdvraag. Daarna ga je in de discussie kijken hoe de conclusie zich verhoudt tot de literatuur uit het theoretisch kader.

Voorbeeld resultatenhoofdstuk scriptie

Zoek je een voorbeeld van een resultatenhoofdstuk in een scriptie? Bekijk ter inspiratie scriptievoorbeelden uit jouw vakgebied van mensen die een soortgelijke onderzoeksmethode hebben gebruikt. Verder staan voor statistische toetsen vaak goede voorbeelden van de resultatenverwerking in je statistiek-handboek.

Zeker zijn dat je scriptie goed geschreven is?

Twijfel je soms of je de academische schrijfstijl wel goed hebt gebruikt? Weet je ook niet helemaal zeker of je het onderscheid tussen de resultaten, conclusie en discussie goed hebt begrepen? De editors van AthenaCheck helpen je verder. Zij kunnen je scriptie volledig voor je nakijken, op taal, structuur en rode draad.