Voorbeelden Leidraad voor juridische auteurs

Bronnen vermelden in je juridische scriptie doe je meestal volgens de Leidraad voor juridische auteurs. Daarbij is het heel belangrijk dat je op een goede manier naar een bron verwijst. Dat gaat voor elk type bron weer anders in zijn werk. Om je hierbij op weg te helpen, vind je hier voorbeelden van de Leidraad voor juridische auteurs.

Wat zijn de basisregels voor de leidraad?

De basisregels voor de Leidraad voor juridische auteurs komen kort samengevat op het volgende neer. Je verwijst op twee manieren naar je bronnen: in voetnoten bij de lopende tekst en in de literatuurlijst op het eind. Dit doe je om plagiaat te voorkomen en aan te geven welke informatie aan anderen is ontleend. In de voetnoot neem je een verkorte verwijzing op; in de literatuurlijst staat de volledige bronvermelding.

Sommige bronnen hoef je niet in de literatuurlijst op te nemen. Zo is bij een verwijzing naar een webpagina alleen een voetnoot soms voldoende. Check vooral de richtlijnen van jouw studie hiervoor.

Automatisch de juiste bronvermelding?

Naast dat de onderstaande voorbeelden van de Leidraad voor juridische auteurs je helpen bij een correcte bronvermelding, kun je ook onze gratis bronnengenerator gebruiken. Als je voor je bron bepaalde gegevens invult, rolt uit de generator de juiste bronvermelding.

Voorbeelden Leidraad voor juridische auteurs voor voetnoot

Ten eerste neem je bij bronnen in de lopende tekst een voetnoot op. Je zet dan achter de informatie die je aan een bron hebt ontleend een voetnootnummer. Dat verwijst naar de voetnoot onderaan de pagina, waarin de verkorte bronvermelding staat.

Maak voor de formulering van de voetnoot gebruik van deze Leidraad voor juridische auteurs-voorbeelden:

Wetenschappelijk artikel

Format:

Auteursnamen, Tijdschrifttitel jaartal/eerste paginanummer.

Voorbeeld:

Ten Voorde, Tijdschrift voor strafrechtspleging 2017/407.

Boek

Format:

Naam jaartal

Voorbeeld:

Meulenbroek 2014

Publicatie in een boek

Format:

Namen auteurs publicatiejaar, p. eerste paginanummer

Voorbeeld:

Chao-Duivis 2019, p. 445.

Publicatie op een website

Bij verkorte vermeldingen van online publicaties houd je de URL zo kort mogelijk. Laat daarom ‘https://’ en ‘www.’ weg.

Format:

‘Titel online publicatie’, verkorte URL.

Voorbeeld:

‘Voorbeeld leidraad voor juridische auteurs’, athenacheck.nl/leidraad-voor-juridische-auteurs-voorbeelden.

Wetten en regelingen

Regelingen die voor de gemiddelde lezer algemeen bekend zijn, hoef je niet op te nemen in een voetnoot. Regelingen en wetten waarvoor dat niet geldt, moeten wel een bronvermelding in een voetnoot krijgen. Houd daarbij het volgende format aan:

Regeling:

Stb. 2019, 15.

Kamerstukken:

Kamerstukken II 2019/20, 35336, nr. 3, p. 28.

Verwijzing naar jurisprudentie

Verwijzingen naar jurisprudentie hoef je niet altijd ook in de literatuurlijst te zetten, maar wel altijd in een voetnoot. Check altijd vooraf hoe dit bij jouw opleiding zit.

Een verwijzing naar jurisprudentie in de voetnoot ziet er als volgt uit:

Format:

Afkorting instantie datum, ECLI

Voorbeeld:

Rb. Gelderland 13 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2016:3420

Voorbeelden Leidraad voor juridische teksten in literatuurlijst

Naast die voetnoten, zet je aan het eind van je scriptie een literatuurlijst. Deze biedt een alfabetisch overzicht van alle bronnen die je in je scriptie hebt aangehaald. Je herhaalt voor elke bron eerst de verkorte verwijzing (zonder eventueel paginanummer of websitelink). Deze verkorte verwijzing maak je vetgedrukt en je laat de punt op het eind weg. Onder de korte verwijzing zet je de volledige verwijzing.

De onderstaande voorbeelden van de Leidraad voor juridische teksten kun je gebruiken om bronnen correct in je literatuurlijst op te nemen.

Wetenschappelijk artikel

Jak, JBplus 2015/2

N. Tak, ‘De publieke-taakjurisprudentie verduidelijkt. Over privaatrechtelijke rechtspersonen en het bestuursorgaanbegrip’, JBplus 2015/2.

Boek

Meulenbroek 2014

J.M.C. Meulenbroek, Klachtrecht en ombudsman. Een praktische handleiding, Deventer: Wolters Kluwer 2014.

Publicatie in een boek

Chao-Duivis 2019

M.A.B. Chao-Duivis, ‘Aanneming van werk’, in: H.N. Schelhaas & A.J. Verheij, ‘Bijzondere overeenkomsten’, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 445-483.

Website

NOvA 2020

NOvA, ‘BA2020’, Advocatenorde.nl, Advocatenorde.nl/dossier/ba2020.

(Let op: bij sommige opleidingen is het wel en bij sommige is het niet nodig om te vermelden op welke datum je de online bron hebt geraadpleegd of wat de laatste wijzigingsdatum was. Kijk dus vooral hoe dit bij jouw opleiding wordt gedaan.)

Jurisprudentie

Als je jurisprudentie ook in de literatuurlijst moet zetten (vaak onder een apart kopje), houd dan de stijl van het volgende voorbeeld aan. Hierbij is een verkorte verwijzing niet nodig.

Rb. Gelderland 13 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2016:3420

Taalcheck nodig?

Kun je, naast deze voorbeelden van de Leidraad voor juridische auteurs, ook wel wat hulp gebruiken in de vorm van een taalcheck? Een slimme zet! Bij juridische scripties wordt namelijk vaak extra streng gelet op correct taalgebruik. Loop geen risico en laat jouw taalcheck over aan AthenaCheck. Dan helpen wij jou om je scriptie vrij van taalfouten in te leveren.