Veelgemaakte fouten in Engelse scripties

Schrijf je je scriptie in het Engels? Dan maak je je misschien per ongeluk schuldig aan een paar veelvoorkomende fouten. Ken je bijvoorbeeld het onderscheid tussen ‘their’ en ‘there’ en schrijf jij het woord ‘business’ altijd correct? Deze lijst van veelgemaakte fouten in Engelse scripties gaat je helpen om allerlei soorten fouten zelf niet meer te maken.  

Vaak fout geschreven woorden in het Engels

Vergeet niet om je spellingscontrole op Engels te zetten. Die kan je soms al voor fouten behoeden. Let wel op dat je niet altijd blind op de spellingchecker kunt vertrouwen. Sommige woorden worden door de spellingchecker wel goedgekeurd, omdat dat (met een andere betekenis) wel correcte woorden zijn.

 

Woorden die vaak verkeerd geschreven worden, zijn bijvoorbeeld:

 • ‘definitely’ (niet ‘definately’);
 • ‘business’ (niet ‘bussiness’);
 • ‘their’ vs. ‘there’ (‘there’ betekent ‘daar’, ‘their’ betekent ‘hun’);
 • ‘independent’ (niet ‘independant’);
 • ‘which’ (niet ‘wich’);
 • ‘until’ (niet ‘untill’);
 • ‘government’ (niet ‘goverment’);
 • ‘apparently’ (niet ‘apparrently’);
 • ‘so-called’ (niet ‘so called’)
 • ‘questionnaire’ (niet ‘questionaire’)

Komma na signaalwoorden aan het begin van de zin

Start je de zin met een Engels signaalwoord zoals ‘first of all’, ‘however’ of ‘nevertheless’? Dan moet je na dat woord altijd een komma zetten. In het Nederlands is dat niet nodig. Daarom zien we dit regelmatig fout gaan in Engelse scripties.

Correct is dus:

However, previous research has come up with different results. 

Fout is:

However previous research has come up with different results.

Let op: midden in een zin is zo’n komma na een signaalwoord niet altijd nodig. Hierbij gelden meestal de regels zoals die ook in het Nederlands gelden, dus je gebruikt een komma vóór het signaalwoord als die twee zinnen aan elkaar verbindt. Zo is de volgende schrijfwijze correct:

Many psychotherapists discussed this type of therapy, but they did not come to an overall conclusion.

Afkortingen als “they’ve” of “don’t”

In spreektaal en informeel taalgebruik zijn dit soort samentrekkingen heel gebruikelijk in het Engels. Dit is alleen geen academisch Engels. Daarom moet je dit soort woorden in een Engelse scriptie altijd uitschrijven.

Correct is dus:

 • ‘they have’
 • ‘do not’
 • ‘is not’
 • ‘are not’

Geen 's bij meervoud

In het Nederlands schrijf je het meervoud van een afgekort woord of van een woord dat eindigt op een klinker vaak met een ‘s erachter. In het Engels moet je de apostrof voor de ‘s’ juist weglaten. 

Het moet dus zijn:

 • ‘NGOs’ (in plaats van ‘NGO’s’)
 • ‘babies’ (in plaats van ‘baby’s’)
 • ‘PCs’ (in plaats van ‘PC’s’)

Wel ‘s bij bezit

Druk je uit dat iemand iets bezit, dan gebruik je in het Engels juist wel ‘s. In het Nederlands is dat dan weer niet altijd het geval.

Correct is bijvoorbeeld:

 • ‘the psychotherapist’s opinion’
 • ‘the co-worker’s attitude’

Gaat het om een groep met meerdere mensen? Dan zet je de apostrof na de ‘s’. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

 • ‘the researchers’ findings’
 • ‘the clients’ opinions’

Schrijfwijze van getallen

In het Nederlands zet je bij getallen van vijf of meer cijfers een punt vóór de eerste drie getallen. In het Engels gebruik je in plaats van die punt een komma. Daarnaast gebruik je in het Nederlands een komma vóór de niet-hele cijfers (“de cijfers achter de komma”, zoals we ze noemen in het Nederlands). In het Engels moet die komma juist een punt zijn.

Dus in het Nederlands is het: € 15.000,00.

In het Engels moet dit zijn: € 15,000.00.

Dit geldt overigens ook voor getallen die geen bedragen zijn. Zo zijn de volgende schrijfwijzen correct:

 • ‘15,000 respondents’
 • ‘14.7% of all Dutch women’
 • ‘The average German household consumes 2.6 vegetarian meals a week.’

Let op met Engelse woorden die erg op elkaar lijken

Een ander type veelgemaakte fouten in Engelse scripties heeft alles te maken met “valse vrienden”. Dat zijn woorden die in het Engels hetzelfde klinken, maar die je wel anders schrijft en die ook een duidelijk andere betekenis hebben. Let daarom extra op de volgende woorden:

Effect/affect

 • ‘Self-esteem has a large effect on people’s presentation skills.’ (‘effect’ is een zelfstandig naamwoord)
 • ‘The inflation specifically affects households with a below average income.’ (‘affect’ is een werkwoord)

There/their

 • ‘They arrived there three weeks ago.’ (‘there’ = ‘daar’)
 • ‘This has a large impact on their mental health.’ (‘their’ = ‘hun’)

Were/where

 • Where do they live?’ (‘where’ betekent ‘waar’/‘op welke plek’)
 • ‘They were very self-conscious.’ (‘were’ betekent ‘waren’)

To/too/two

 • ‘They did not know what to do.’ (‘to’ is hier onderdeel van de woordgroep ‘what to do’: ‘wat te doen’)
 • ‘The children go to school every day.’ (‘to’ betekent’ hier ‘naar’)

 • ‘The study was conducted too long ago.’ (‘too’ = ‘te’, als in ‘te veel’, ‘te lang’, ‘te ver’, etc.)
 • Two questionnaires were conducted.’ (‘two’ betekent ‘twee’)

Quiet/quite

 • ‘The children have been quiet all night.’ (‘quiet’ betekent ‘stil’)
 • ‘It has taken quite some time.’ (‘quite’ betekent ‘nogal’)

Let op: Brits of Amerikaans Engels?

Schrijf je je scriptie in het Engels? Zorg er dan voor dat je je scriptie volledig in het Brits Engels of volledig in het Amerikaans Engels schrijft. Er zijn diverse verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels. Zo is in Brits Engels ‘colour’ correct, terwijl Amerikanen ‘color’ schrijven. Check bij je scriptiebegeleider welk van die twee vormen van Engels jij moet aanhouden.

Jouw Engelse scriptie laten nakijken?

Als Engels niet je moedertaal is, kan het een extra uitdaging zijn om je scriptie in het Engels te schrijven. Wil je zeker weten dat je je niet schuldig maakt aan deze veelgemaakte fouten in Engelse scripties en dat er ook geen andere typo’s tussendoor glippen?

Laat onze editors je scriptie nakijken. Zij spreken Engels op native-niveau, zijn bekend met academisch Engels en helpen je bij de juiste schrijfstijl en een foutloze scriptie.