Academisch Engels schrijven

Hoe pak je dat goed aan? (+ tips)

Wat moet je allemaal weten over academisch Engels schrijven? Wie een scriptie in het Engels schrijft, moet daarvoor een academische schrijfstijl aanhouden. Wij leggen je precies uit waar je op moet letten. Lees hier hoe je weet of je Amerikaans- of Brits-Engels moet aanhouden, wat veelgemaakte fouten zijn en wat belangrijke signaalwoorden zijn. 

Wat houdt dat in, academisch Engels schrijven?

Een scriptie is een belangrijk en formeel document. Daarom moet je jouw Engelstalige scriptie in academisch Engels schrijven. Oftewel: wetenschappelijk Engels. Het gaat er deels om dat je een nette schrijfstijl gebruikt, anders dan als je een e-mail naar een vriend zou sturen. Daarnaast zijn er meer richtlijnen om rekening mee te houden als je in wetenschappelijk Engels gaat schrijven.

Academisch Engels is een formele schrijfstijl die je aanhoudt voor Engelstalige wetenschappelijke artikelen, scripties en papers. Het houdt in dat je geen spreektaal, verkortingen als ‘can’t’ of ‘I’m’ of stopwoordjes (zoals ‘naturally’) gebruikt. Daarnaast moet je zo objectief mogelijk zijn in je bewoordingen (behalve in de reflectie, waar je juist je persoonlijke ervaringen moet delen). Wees verder concreet. Vermijd vage bewoordingen als ‘a little bit’ of ‘a few’, die op meerdere manieren te interpreteren zijn.

Ten slotte is het belangrijk om je taalgebruik zoveel mogelijk onpersoonlijk te houden. Gebruik daarom geen persoonlijk voornaamwoorden als ‘I’ of ‘you’ (behalve in het voorwoord, het nawoord en de eventuele reflectie). Zo is de eerste zin hieronder niet academisch Engels. Je kunt dit beter herschrijven tot zin 2, die meer onpersoonlijk is geformuleerd.

Zin 1 (persoonlijk): I split the participants into two groups.

Zin 2 (onpersoonlijk, academisch Engels): The participants were split into two groups.

Veelgemaakte fouten bij academisch Engels schrijven

Onze editors komen bij Engelse scripties regelmatig dezelfde fouten tegen. Lees ons artikel over veelgemaakte fouten bij academisch Engels schrijven voor een overzicht daarvan.

We lichten graag uit hoe je specifiek 3 veelgemaakte fouten in het Engels kunt vermijden:

  • Schrijf getallen uit op de Engelse manier. Dit houdt in dat je bij duizendtallen een punt in plaats van een komma gebruikt. Het is bijvoorbeeld niet ‘20.000’, maar ‘20,000’.
  • Let op dat je na veel Engelse signaalwoorden een komma moet gebruiken. Dit geldt meestal voor signaalwoorden die aan het begin van een zin staan. Die komma wordt nog regelmatig vergeten. Correct is dus: 'To sum up, this research shows that there is an important difference between the two groups…', met een komma na “to sum up”.
  • Schrijf persoonsvormen uit. In informele teksten zie je vaak verkortingen als ‘it isn’t’ of ‘she’s’. Als je academisch Engels gaat schrijven, moet je dit soort verkortingen altijd volledig uitschrijven. Het is dus ‘it is not’ en ‘she is’.

Voorkom veelgemaakte fouten in Engelse scripties

Sommige woorden worden heel vaak fout geschreven in Engelse scripties. Dat geldt bijvoorbeeld voor de woorden ‘their’ en ‘there’, die vaak door elkaar worden gehaald. Ook zien we vaak dat ‘business’ wordt geschreven als ‘bussiness’ (dus met twee keer twee s’en). Alleen die eerste schrijfwijze is correct. 

In een ander artikel zetten wij de meest gemaakte fouten in Engelse scripties op een rij. Dat varieert van woorden die vaak met elkaar verward worden tot fouten met de ‘s (zoals in ‘the parents’ opinions’ in plaats van ‘the parents opinions’, en in ‘NGOs’ in plaats van ‘NGO’s’).


 

Kies je voor Amerikaans- of Brits-Engels?

Dit is een belangrijke vraag om jezelf te stellen voordat je aan je scriptie begint. Of beter gezegd: het is een cruciale vraag om aan je scriptiebegeleider voor te leggen. Sommige onderwijsinstellingen hebben een voorkeur voor Amerikaans- of Brits-Engels. De meeste universiteiten en hogescholen doen hier echter geen duidelijke uitspraken over. Houd in dat geval de richtlijnen aan die je van je begeleider meekrijgt.

Welke variant Engels je ook kiest, zorg er in elk geval dat je die variant Engels consequent gebruikt. Schrijf bijvoorbeeld niet de ene keer ‘favourite’ (Brits-Engels) en de andere keer ‘favorable’ (Amerikaans-Engels), maar houd of altijd de schrijfwijze met ‘ou’ aan of altijd die met ‘o’.

Gebruik signaalwoorden bij academisch Engels schrijven

In een scriptie creëer je samenhang door paragrafen en alinea’s te gebruiken, maar ook door alinea’s en zinnen met signaalwoorden aan elkaar te verbinden. Dat zijn woorden als ‘though’, ‘furthermore’, ‘thus’ of ‘because’. Daarmee geef je bijvoorbeeld een tegenstelling, opsomming of causaal verband aan.

Onze lijst met Engelse signaalwoorden helpt je om de juiste woorden te kiezen en daarmee af te wisselen.

Laat je scriptie checken op fouten

Je kunt je scriptie wel tien keer hebben doorgelezen, maar soms ben je blind voor je eigen fouten. Wij helpen je graag om fouten uit je scriptie te halen en kromme zinnen te herformuleren. Van spelling tot structuur in je scriptie - we nemen alles mee. Laat je Engelse scriptie nakijken door onze native Engels editors. Dan weet je zeker dat er geen taalfout in je scriptie blijft staan.