Voorwoord scriptie

Uitleg, tips en voorbeelden

Vóór de inhoudelijke hoofdstukken van je scriptie komt altijd een voorwoord. In dit hoofdstuk richt jij je persoonlijk tot de lezer. Je kunt hier mensen bedanken die je bij je scriptie hebben geholpen, deelt wellicht iets over de keuze voor je scriptie-onderwerp of gaat in op je ervaring met het schrijven van je scriptie. Ben je benieuwd wat er zoal in een voorwoord staat en hoe een goed voorwoord voor je scriptie eruitziet? Lees dan verder.

Wat staat er in het voorwoord van je scriptie?

Het voorwoord van je scriptie is bedoeld om de lezer voor te bereiden op de scriptie-inhoud. In het voorwoord staat meestal de volgende informatie:

  • een introductie van het scriptie-onderwerp in een paar zinnen;

  • informatie over je persoonlijke achtergrond (je studie, interesses, een eventuele stage en eventueel eigen ervaringen die je interesse in dit onderwerp hebben aangewakkerd);

  • je ervaringen tijdens het schrijven van de scriptie;

  • dankwoord voor de mensen of organisaties die je hebben geholpen bij het schrijven van je scriptie (bijvoorbeeld je scriptiebegeleider, een medestudent of een familielid dat je de nodige mental support heeft gegeven). 

Waar moet je verder op letten?

Voor je scriptie hanteer je een academische schrijfstijl. Dit houdt onder andere in dat je onpersoonlijk schrijft. In de scriptie zelf gebruik je geen ‘ik’ of ‘wij’ en spreek je de lezer ook niet direct aan. In je voorwoord mag dat juist wel. Dit hoofdstuk is meer persoonlijk ingestoken (uiteraard wel met een professionele schrijfstijl). Daarom is het passend om vanuit ‘ik’ te schrijven en je met woorden als ‘u’ of ‘je’ tot de lezer te richten.

Het voorwoord is altijd maximaal één A4. Ga uit van zo’n vier tot vijf alinea’s, die elk een paar regels lang zijn.

Zet aan het eind van het voorwoord je voor- en achternaam, de plaatsnaam en de datum waarop je dit voorwoord hebt geschreven. Overigens is het gebruikelijk om het voorwoord van je scriptie pas helemaal aan het eind te schrijven. Dan kun je het beste verwoorden hoe je het schrijfproces hebt ervaren.

Voorwoord vs. dankwoord

Meestal is het dankwoord onderdeel van het voorwoord in je scriptie. Een apart dankwoord is dan niet nodig. In proefschriften zie je wel vaak een apart dankwoord. Dit heeft ermee te maken dat je aan een proefschrift langer werkt, dat er meer betrokkenen zijn en dat je daardoor vaak ook meer mensen te bedanken hebt.

Voorbeeld van een voorwoord?

Ben je benieuwd hoe andere studenten het hebben aangepakt in hun voorwoord? Download dan een aantal scriptie-voorbeelden uit jouw vakgebied. Die geven je een beter beeld hoe het voorwoord in een scriptie eruit kan zien.