Onderzoeksvragen formuleren voor je scriptie?

Zo pak je dat goed aan!

Heldere onderzoeksvragen zijn het startpunt voor je scriptie. Deze vragen geven richting aan het onderzoek dat je doet en de methode die je kiest. Voor je scriptie heb je twee soorten onderzoeksvragen: één hoofdvraag en meerdere deelvragen. De formulering van beide soorten vragen steekt nogal nauw. Waar moet je op letten om tot een goede formulering te komen? Wij geven je antwoord op die vraag.

Onderzoeksvragen: hoofdvraag en deelvragen

Je hoofdvraag is - niet heel verrassend - de belangrijkste vraag waarop je via je scriptie-onderzoek antwoord hoopt te krijgen. Een scriptie-onderwerp is vaak nog vrij breed; met de hoofdvraag maak je concreet wat je precies gaat onderzoeken. De hoofdvraag krijgt meestal een plek aan het eind van je inleiding of theoretisch kader.

Stel: jouw scriptie-onderwerp is ‘de invloed van roken op de gezondheid’. Dat is een vrij breed onderwerp.

Onder ‘gezondheid’ kun je van alles verstaan (de gezondheid van de longen, het BMI, de hartslag, de bloeddruk, etc.).

Ook is niet duidelijk bij wie je dit gaat onderzoeken. Kijk je naar mensen overal ter wereld of alleen in Nederland? Doe je onderzoek naar alle leeftijdsgroepen? Kijk je alleen naar kettingrokers of ook naar mensen die minder roken?

 Al dat soort details specificeer je in een onderzoeksvraag.

Omdat de hoofdvraag vaak nog steeds wat complex is, bedenk je daarnaast een aantal deelvragen. Met behulp van de antwoorden op die deelvragen kun je uiteindelijk de hoofdvraag beantwoorden. Elke deelvraag moet op een bepaalde manier bijdragen aan een antwoord op de hoofdvraag.

Verschillende soorten onderzoeksvragen

Het soort onderzoeksvraag is bepalend voor de onderzoeksmethode die je kiest. Zo zie je bij een verklarende vraag (‘Hoe komt het dat…’) eerder experimenteel onderzoek. Is je vraag meer beschrijvend (‘Waar moet… aan voldoen?’), dan zal je waarschijnlijk literatuuronderzoek doen of enquêtes of interviews afnemen.

Hoofdvraag formuleren

Je hoofdvraag formuleren vergt de nodige aandacht. Deze vraag moet aan meerdere eisen voldoen. Belangrijk is vooral het volgende:

  • Je doet er goed aan om je onderzoeksvragen SMART te formuleren (zowel de hoofd- als de deelvragen). Dit houdt in dat je vragen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn.
  • De hoofdvraag is afgeleid van je probleemstelling. De elementen uit je probleemstelling komen er dus in terug.
  • De hoofdvraag is slechts één vraag (dus niet: ‘Welke invloed heeft roken na tien jaar op de longcapaciteit bij kettingrokers en wat vinden de kettingrokers daar zelf van?’).
  • Maak het zo helder mogelijk. Ga bij elk woord in je hoofdvraag na of het duidelijker kan. Zo kun je ‘op dit moment’ beter veranderen in ‘in 2022’ of in ‘tijdens periode X’.
  • Je onderzoeksvraag is een open vraag en is dus niet te beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’.
  • Maak je vraagstelling objectief. Gebruik geen woorden die een mening suggereren.

Voorbeeld onderzoeksvraag

De hoofdvraag kan meerdere vormen aannemen. Hieronder zie je een paar voorbeelden van onderzoeksvragen.

Beschrijvende vraag

Wat is het protocol tegen pesten op middelbare scholen met een vwo-afdeling in Gelderland in het schooljaar 2021-2022?

Vergelijkende vraag

Wat zijn de verschillen in longcapaciteit tussen de longen van vijftigjarige Nederlandse mannen die één pakje per dag roken en vijftigjarige Nederlandse mannen die niet roken?

Toetsende vraag

In hoeverre zijn eerstejaars studenten van talenstudies tevreden over de docenten bij de colleges literatuurwetenschap op de Universiteit van Amsterdam?

Probleemoplossende vraag

Hoe kan het RIVM Nederlandse patiënten met diabetes type 2 én overgewicht in de leeftijdscategorie 35-55 jaar meer bewust maken van het belang om af te vallen?

Evaluerende vraag

In hoeverre hechten werknemers op het CoolBlue-kantoor in Amsterdam waarde aan kantoorplanten in hun werkomgeving?

Twijfels over jouw beantwoording van je onderzoeksvragen?

Vraag je je af of je jouw onderzoeksvragen wel goed hebt beantwoord? Geen zorgen! Als je je scriptie laat nakijken door de editors van AthenaCheck, kun je kiezen voor een rode-draadcheck. Dan kijken de editors dit voor je na.