Inleiding schrijven voor je scriptie

Complete checklist en handige schrijftips

Elke scriptie begint met een inleiding. Daarin introduceer je je onderwerp en benoem je onder meer je aanleiding, doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvraag. Zo weet de lezer waar je scriptie over gaat en wat je hebt onderzocht. Wat moet er precies in een inleiding staan? Hoe ga je te werk bij een inleiding schrijven voor je scriptie? Je leest het hier.

Wat staat er in de inleiding van je scriptie?

De inleiding van je scriptie heeft als doel om de interesse van de lezer te wekken, je scriptie-onderwerp te introduceren, te laten zien wat jouw onderzoek relevant maakt en om de opbouw van je scriptie duidelijk te maken.

In de inleiding van je scriptie komen vaak de volgende onderdelen terug. Let op: de precieze richtlijnen voor de inleiding verschillen per opleiding. Volg dus vooral de richtlijnen van jouw opleiding bij het schrijven van je inleiding.

Aanleiding van je onderzoek

Het is belangrijk om je scriptie-onderwerp goed in te bedden in een context. Tegen welk probleem loopt het bedrijf aan waarvoor je dit onderzoek doet? Wat is het gat in de literatuur dat je wilt oplossen? Of waarom is jouw analyse van bestaande literatuur zo belangrijk? Bij het bespreken van de aanleiding ga je in op de praktische, maatschappelijke en/of theoretische relevantie van je scriptie-onderzoek.

Beschrijf aan de hand van de aanleiding ook waar jouw scriptie-onderzoek zich op richt. Het is belangrijk dat je dit onderwerp goed afbakent en duidelijk maakt op welk specifieke aspect je je richt.

Optioneel: organisatieomschrijving

Als je je scriptie schrijft in opdracht van een organisatie, dan moet je een korte schets geven van de opdrachtgever. Geef bijvoorbeeld aan wat de belangrijkste activiteiten van de organisatie zijn, wat hun missie en visie zijn en hoe de organisatie is ingericht (aantal medewerkers, etc.).

Doelstelling

Wat wil je met dit onderzoek bereiken? Ook dat benoem je in de inleiding. Je formuleert dit bijvoorbeeld als volgt: “De doelstelling is om te achterhalen wat…”.

Probleemstelling en onderzoeksvraag

Daarna beschrijf je de probleemstelling. Oftewel: waarom is er behoefte aan jouw specifieke onderzoek? Wat maakt het zo belangrijk? Vanuit die probleemstelling kom je ook tot de onderzoeksvraag. Die vat op een concrete en duidelijk manier samen waar jij onderzoek naar doet.

Heb je hypothesen die het verwachte antwoord op de deelvragen geven? Dan benoem je die soms al in de inleiding. Vloeien je hypothesen voort uit het literatuuronderzoek? Dan staan de hypothesen vaak in het theoretisch kader van je scriptie, niet in de inleiding.

Schets van de theorie

Vaak komt het theoretisch kader na de inleiding. Je gaat in de inleiding van je scriptie dus nog niet te uitgebreid in op alle eerdere literatuur. Wel kun je soms al een tipje van de sluier oplichten. Zo zie je vaak dat scriptieschrijvers alvast een conceptueel model laten zien of enige belangrijke literatuur aanhalen. Daarop bouw je voort in de rest van je scriptie.

Leeswijzer

Je eindigt je inleiding meestal met een schets van de opbouw van je scriptie. De leeswijzer dus. Hierin beschrijf je bijvoorbeeld dat je begint met een theoretisch kader, dat daarna het methodehoofdstuk volgt, etc.

Tips voor de inleiding schrijven voor je scriptie

Ga jij de inleiding schrijven voor je scriptie? Deze tips helpen je daarbij op weg.

Loop je inleiding op het eind nog eens na

Heb je de inleiding al geschreven bij de start met je scriptie? Loop dit hoofdstuk dan vooral nog eens na zodra je de rest van je scriptie hebt uitgewerkt. Zo kun je checken of je inleiding goed aansluit op de rest van je scriptie.

Houd de juiste werkwoordstijden aan

Voor je inleiding is de onvoltooid tegenwoordige tijd de juiste werkwoordstijd.

Dus:

‘Literatuur zegt hierover…’

‘De probleemstelling van dit onderzoek is…’

Ga je in op achtergrondinformatie? Dan gebruik je de onvoltooid verleden tijd.

Bijvoorbeeld:

‘Eerder was er onduidelijkheid over…’

‘Eerder onderzoek van Jansen wees uit dat…’

Houd de inleiding beknopt

Meestal zijn er geen strenge eisen voor hoe lang je inleiding maximaal mag zijn. Zorg er desondanks voor dat je inleiding beknopt is. Voorkom herhaling en beschrijf alleen wat er echt toe doet.

Voorbeeld voor inleiding schrijven scriptie?

Vind je het fijn om een voorbeeld te hebben voor het schrijven van je inleiding? Bekijk de diverse scriptie-voorbeelden. Ga hierbij op zoek naar een scriptie uit jouw vakgebied. Vaak geeft dat je een beeld van hoe jouw inleiding er qua opbouw ongeveer moet uitzien.

Jouw scriptie (en inleiding) laten checken?

Twijfel je of je scriptie alle vereiste onderdelen bevat? Heb je wellicht ook twijfels of je scriptie taalkundig wel op orde is? Geen nood: de editors van AthenaCheck kijken je scriptie graag voor je na. Zowel een taal- als structuurcheck is mogelijk. Al binnen 24 uur!