Welke verschillende onderzoeksbenaderingen zijn er voor je scriptieonderzoek?

Je kunt het onderzoek voor je scriptie op meerdere manieren insteken. Anders gezegd: er bestaan verschillende onderzoeksbenaderingen. Belangrijk is vooral het onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksbenaderingen. Waarin verschillen die precies van elkaar? Wat zijn de belangrijkste onderzoeksbenaderingen waar je tussen kunt kiezen?

Betekenis onderzoeksbenadering

Op basis van het doel van je onderzoek en de gekozen onderzoeksvraag bepaal hoe je het antwoord op de gestelde vraag wilt achterhalen. Voor verschillende soorten onderzoeksvragen zijn verschillende soorten onderzoek passend. De keuze voor de juiste benadering maak je op basis van het soort gegevens dat je nodig hebt. De ene keer heb je kwalitatieve data (zoals observaties of antwoorden op open interview- of enquêtevragen) nodig; een andere keer zijn statistieken meer passend.

Je onderzoeksbenadering is niet de concrete onderzoeksmethode die je hebt gekozen. Het gaat over de algehele insteek die je voor je onderzoek kiest: kies je voor een kwalitatieve of kwantitatieve insteek? Binnen een onderzoeksbenadering kun je vervolgens voor verschillende methoden van dataverzameling kiezen.

Welke verschillende onderzoeksbenaderingen zijn er?

De belangrijkste vraag is of je een kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksbenadering aanhoudt. In het laatste geval zijn je onderzoeksresultaten cijfermatig (statistische analyses, grafieken, gegeven cijfers, etc.). Bij kwalitatief onderzoek zijn de resultaten niet cijfermatig.

Kwalitatieve onderzoeksbenaderingen

De belangrijkste kwalitatieve onderzoeksbenaderingen zijn:

  1. Etnografisch onderzoek: je wordt onderdeel van de groep of organisatie die je onderzoekt om zo de cultuur of gedragspatronen beter te begrijpen.
  2. Narratief onderzoek: je onderzoekt de vertelde verhalen van je gekozen deelnemers om hun ervaringen en interpretaties te leren kennen.
  3. Actieonderzoek: je gaat samen met de deelnemers de theorie in de praktijk brengen om zo een verandering te veroorzaken.
  4. Grounded theory: je verzamelt via bijvoorbeeld observatie of interviews kwalitatieve en uitgebreide informatie en gaat vervolgens uit die gegevens theorieën afleiden (=inductie).
  5. Fenomenologisch onderzoek: je beschrijft en interpreteert de ervaringen van proefpersonen om via die weg een gebeurtenis of fenomeen te onderzoeken.
  6. Case study: je geeft een diepgaande beschrijving van één case en komt op die manier tot een verklaring of theorie.
  7. Focusgroep: je laat proefpersonen met elkaar in gesprek gaan over een bepaald onderwerp om zo meningen te verzamelen.

Kwantitatieve onderzoeksbenaderingen

Ga je kwantitatief onderzoek doen? Dan bestaan je resultaten uit percentages, grafieken, statistische vergelijkingen, tabellen of andere cijfermatige data. Hiermee kun je theorieën en hypothesen bevestigen of ontkrachten.

De volgende kwantitatieve onderzoeksbenaderingen zijn het meest gebruikelijk:

  1. Experiment: in een experimentele setting kijk je wat er gebeurt als je variabelen manipuleert om op basis daarvan statistische conclusies te trekken.
  2. Kwantitatieve observaties: je observeert proefpersonen in een natuurlijke setting en haalt uit die observatie kwalitatieve gegevens (zoals het aantal keer dat iemand X doet) om zo tot resultaten te komen.
  3. Enquêtes met gesloten vragen: je proefpersonen beantwoorden gesloten vragen en je trekt conclusies op basis van alle bij elkaar opgetelde resultaten en gemiddelden.

Hoe beschrijf je je onderzoeksbenadering in je scriptie?

In je scriptie moet je een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving geven van je onderzoeksopzet en de gekozen methode voor data-analyse. Dit is belangrijk zodat de lezer in theorie je onderzoek kan overdoen om de resultaten te checken.

Beschrijf daarom in je methodehoofdstuk uitgebreid je gebruikte onderzoeksbenadering en licht ook toe waarom je hiervoor hebt gekozen. Verder is het belangrijk dat je onder meer je steekproef beschrijft en aangeeft wat je hebt gedaan om de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten te vergroten.

Opstartproblemen bij je scriptie? Bekijk onze tips!

Komt er veel op je af nu je gaat starten met je scriptie? Voorkom dat je door de bomen het bos niet meer ziet en bekijk om te beginnen onze handige scriptietips. Die helpen je om ondanks de vele informatie een vliegende start te maken.