Conclusie voor je essay schrijven

5 aandachtspunten

Je hebt je standpunt gepresenteerd en dit uitgebreid onderbouwd met voor- en tegenargumenten. Daarna is het tijd voor het laatste onderdeel van je essay: de conclusie. Dit is een korte maar toch belangrijke paragraaf. In de conclusie maak je de cirkel rond. Je vat jouw onderbouwing samen en benoemt nogmaals hoe deze jouw standpunt ondersteunt. Uiteraard kort maar krachtig. Wil je een sterke conclusie voor je essay schrijven? Kijk dan in elk geval naar deze 5 punten.

1. Geef een korte (!) samenvatting van je argumentatie

Het is niet de bedoeling dat je in de conclusie van je essay de argumenten herhaalt. Vat ze hooguit kort samen en geef vooral antwoord op de vraag ‘Dus?’. Oftewel: waarom leiden die argumenten tot jouw standpunt? Houd het daarbij kort maar krachtig.

Betogende essays hebben een min of meer vaste structuur. Daarbij is het de bedoeling dat je na de inleiding de voor- en tegenargumenten en de weerleggingen van de tegenargumenten geeft en dat je daarna met de conclusie komt.

2. Benoem geen nieuwe argumenten in de conclusie van je essay

Het is niet de bedoeling dat je in de conclusie van je essay nieuwe argumenten aandraagt. Alle argumenten heb je al vóór de conclusie genoemd. Check dus goed of je inderdaad geen nieuwe informatie geeft in de conclusie. Deze paragraaf heeft alleen een samenvattende functie.

3. Maak van je essay een rond verhaal

In een sterk essay vormt de tekst van begin tot eind een rond verhaal. Je grijpt in de conclusie dus terug op het standpunt en mogelijk ook op een anekdote of citaat dat je in de inleiding hebt aangehaald.

Lees je essay een paar keer door (of laat je essay nalezen door een van onze editors) om te zien of het verhaal een logisch geheel vormt met de conclusie erbij.

4. Zorg voor een sterke slotzin

Die zin is onmisbaar in de opbouw van de conclusie van je essay. Eindig de conclusie van je essay altijd met een krachtige afsluiter. Hiermee zet je de lezer aan het denken of zet je een laatste stap om de lezer te overtuigen. Je slotzin kan bijvoorbeeld een vraag aan de lezer, een toekomstvoorspelling of een sterke oneliner of citaat zijn.

5. Houd rekening met de juiste schrijfstijl

Loop tot slot de conclusie van je essay na op schrijfstijl. In essays is een professionele maar niet te formele taal gebruikelijk. Volg daarbij de richtlijnen van academisch schrijven op. Overigens is het in een essay soms wel toegestaan om ‘ik’ te gebruiken, terwijl dat in scripties niet gebruikelijk is.

Ben je niet zo zeker van je schrijfstijl? Dan schieten onze editors je graag te hulp. Laat je essay, desnoods 24 uur van tevoren, nakijken door een deskundige AthenaCheck-editor. Die controleert je essay op taal, structuur en/of rode draad. Zo weet je zeker dat je goed zit.