De juiste schrijfstijl voor een essay

4 tips voor het taalgebruik

Het taalgebruik in een essay is serieus en professioneel, maar minder formeel dan in een scriptie. Eerder luchtig en losjes. Je mag dan ook origineel uit de hoek komen qua formuleringen. Het is wel belangrijk dat je duidelijk bent en dat de lezer de rode draad van je verhaal kan volgen. Zorg met deze tips voor de juiste schrijfstijl in je essay.

Schrijfstijl essay: professioneel maar informeel

Voor papers en scripties gebruik je een academische schrijfstijl. Voor een essay is dat niet anders. Er is alleen wel een verschil: essays hoeven niet zo formeel te zijn als onder andere een scriptie. Je mag bijvoorbeeld in een essay wel vanuit ‘ik’-perspectief vertellen, terwijl dat in scripties ongebruikelijk is. Een essay gaat immers over jouw visie of statement.

Hoe informeel je mag zijn in jouw schrijfstijl, hangt af van je docent. De ene docent zal dit meer waarderen dan de andere. Gebruik de richtlijnen van je docent dan ook altijd als leidraad als je de schrijfstijl voor je essay bepaalt.

Wees duidelijk en begrijpelijk

Hoe formeel of informeel jouw schrijfstijl in het essay ook is, het is belangrijk dat je essay begrijpelijk is. De lezer moet snappen wat je statement is en hoe de argumenten en weerleggingen die stelling ondersteunen. Gebruik verder geen onnodig ingewikkelde taal. De lezer van je essay heeft wel de nodige algemene kennis, maar ga ervan uit dat diegene niet zo bekend is met jouw gekozen onderwerp als jij. Vermijd daarom vakjargon.

Ook deze schrijftips helpen je om duidelijk te schrijven:

  • Gebruik signaalwoorden (zoals ‘omdat’, ‘bovendien’ of ‘hoewel’) om structuur aan te brengen in je tekst. Wissel wel altijd af in de signaalwoorden die je kiest. Anders wordt je tekst saai.
  • Schrijf zoveel mogelijk actief en vermijd de lijdende vorm. Dus zeg ‘De overheid volgt de ontwikkelingen op de voet’ in plaats van ‘De ontwikkelingen worden door de overheid op de voet gevolgd’.
  • Maak zinnen niet te lang. Kijk of je lange zinnen kunt opsplitsen in twee aparte zinnen.
  • Deel je tekst op in alinea’s. Maak alinea’s niet te lang, maar ook niet te kort. Ga uit van minimaal drie zinnen per alinea.

Bedenk passende titels en eventueel paragraaftitels

Boven een essay zet je een aansprekende titel. Deze heeft twee functies: 1) de lezer informeren over het onderwerp, 2) de lezer nieuwsgierig maken om verder te lezen. Kies je titel dus zorgvuldig. Dit kan bijvoorbeeld een vraagzin, een quote, een observatie of een controversiële stelling zijn. 

Daarnaast gebruik je bij langere essays (van zes pagina’s of meer) soms paragraaftitels. Stem die af op de inhoud van de paragraaf, zodat de lezer je essay kan scannen op basis van die koppen. Let op: tussenkoppen zijn niet altijd nodig. Check ook hiervoor de richtlijnen van je docent.

Wees concreet in je bewoordingen

Net als in andere academische teksten is het ook bij essays belangrijk om concreet te zijn. Voorkom vage woorden of zinnen die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

Let bijvoorbeeld op het volgende:

  • Geef waar mogelijk specifieke percentages of aantallen. Vermijd vage aanduidingen als ‘de meerderheid’, ‘veel mensen’ of ‘een beetje’.
  • Gebruik voorbeelden als dat nodig is om een argument te verduidelijken.
  • Haal je specifiek onderzoek aan? Benoem waar nodig belangrijke informatie over hoe het onderzoek is uitgevoerd (bijvoorbeeld over de grootte van de steekproef of de onderzoeksmethode).

Lees ook onze andere essay-tips

Een goed essay schrijven begint met een schrijfplan én met de juiste tips om een vliegende start te maken. Lees daarom onze tips voor het schrijven van een essay. Bekijk hoe de structuur van een essay eruitziet, ontdek hoe een goede argumentatie in elkaar steek en lees hoe je met een pakkende inleiding je essay goed start.

Dat geeft je houvast om een goed stuk te schrijven. Veel succes!