Samenvatting scriptie (abstract)

Tips voor en goede opbouw

De meeste scripties bevatten een samenvatting, ook wel ‘abstract’ genoemd. Hierin beschrijf je heel kort waar je scriptie over gaat. Daarbij komt elk onderdeel van de scriptie aan bod: de onderzoeksmethode, de resultaten, de conclusie, de suggesties voor vervolgonderzoek, etc. Allemaal heel kort en bondig beschreven! Lees hier waar je voor het schrijven van een goede samenvatting van je scriptie op moet letten.

Waarvoor is de samenvatting bedoeld?

Je kunt de samenvatting van je scriptie zien als een kort overzicht van de belangrijkste inhoudelijke onderdelen van je scriptie. De samenvatting staat altijd op zichzelf: deze moet het gehele verhaal vertellen en moet begrijpelijk zijn voor mensen die niet je hele scriptie lezen.

Een samenvatting van je scriptie heeft meestal als doel om…

 1. …de lezer nieuwsgierig te maken. Na het lezen van de samenvatting weten lezers of het voor hen interessant is om de hele scriptie te lezen.
 2. …de inhoud van je scriptie in het kort te beschrijven. Zo krijgen mensen die niet de volledige scriptie lezen toch een beeld van je onderzoek en resultaten.

Samenvatting of abstract schrijven

De samenvatting staat meestal na de titelpagina en een eventueel voorwoord, en vóór de inhoudsopgave. Vaak is de samenvatting van je scriptie hooguit één A4. Sommige studies hanteren een kleiner aantal woorden, bijvoorbeeld zo’n 200-300 woorden.

Een veelgemaakte fout bij het schrijven van de samenvatting is dat mensen tekst kopiëren en plakken uit de scriptie zelf. Dit is niet de bedoeling. Parafraseer in plaats daarvan de inhoud van je scriptie in minder woorden.

Dit zijn nog meer belangrijke aandachtspunten bij het schrijven van een abstract of samenvatting:

 • Schrijf afkortingen uit als je ze voor de eerste keer in je samenvatting gebruikt. Dit geldt voor afkortingen die je vaker in de tekst laat terugkomen. Let op dat je de afkortingen in de scriptie zelf opnieuw moet introduceren door ze eerst een keer volledig uit te schrijven, ook als je ze al in de samenvatting hebt benoemd. De samenvatting staat immers los van je scriptie. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: ‘Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek naar…’.
 • Bespreek alle onderdelen van je scriptie heel beknopt. Wijd bijvoorbeeld niet meer dan een paar zinnen aan je resultaten.
 • Kom direct tot de kern. Het is niet nodig om veel theoretische achtergrond te geven. Verdere verdieping kan de lezer krijgen door de volledige scriptie door te nemen.
 • Maak de samenvatting toegankelijk voor mensen zonder voorkennis. Gebruik dus geen vaktermen als je die niet uitlegt. Hanteer verder academische taal.
 • Meestal haal je in de samenvatting geen bronnen aan, omdat het om een beschrijving van jouw onderzoek gaat. Verwijs je wel naar een bron? Gebruik dan de correcte bronvermelding, volgens APA of de Leidraad voor juridische auteurs.
 • Schrijf je samenvatting altijd nadat je de volledige scriptie hebt geschreven. Dit maakt het eenvoudiger om alle scriptie-onderdelen in je samenvatting te laten terugkomen.

Welke onderdelen bevat de samenvatting van je scriptie?

Benoem in je samenvatting in elk geval de volgende onderdelen:

 • de probleemstelling en doelstelling;
 • je onderzoeksvraag (enkel de hoofdvraag, niet de deelvragen);
 • een korte beschrijving van je onderzoeksmethode;
 • een opsomming van de belangrijkste resultaten (alleen de resultaten die voor het antwoord op je hoofdvraag relevant zijn);
 • de conclusie (het antwoord op je hoofdvraag);
 • eventuele tekortkomingen van je onderzoek;
 • suggesties voor vervolgonderzoek en eventuele aanbevelingen.

Bij sommige studies is het verplicht om onder het abstract ook nog keynotes te vermelden. Check bij je begeleider welke richtlijnen jij hiervoor moet aanhouden.

Samenvatting voor je scriptie in de tegenwoordige of verleden tijd?

Het is een vraag die we vaak van studenten krijgen: schrijf je de samenvatting voor je scriptie in de tegenwoordige of verleden tijd? In de praktijk gebruik je in de samenvatting van je scriptie twee werkwoordstijden: de tegenwoordige tijd en de voltooid tegenwoordige tijd.

De tegenwoordige tijd gebruik je voor o.a. het benoemen van de onderzoeksvraag of voor een beschrijving van de huidige situatie. Daarnaast gebruik je de voltooid tegenwoordige tijd als je de resultaten of de onderzoeksmethode beschrijft.

Zie ook deze voorbeeldzinnen:

 • Tegenwoordige tijd: Het doel van dit onderzoek is vaststellen waarom vleesvervangers onder vijftigplussers minder populair zijn dan onder een jongere doelgroep.
 • Voltooid tegenwoordige tijd: Voor dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen twee groepen participanten: één groep kreeg de social-media-post met afbeelding te zien, de andere groep de social-media-post zonder afbeelding.

Check check AthenaCheck?

Ben je je laatste hand aan je scriptie aan het leggen door het abstract te schrijven? Veel studenten vinden het prettig om nog een laatste check van hun volledige scriptie te laten doen voordat ze deze inleveren. Wij doen dit graag voor je!

Laat de deskundige editors van AthenaCheck jouw scriptie, inclusief de samenvatting, nakijken. We geven je feedback op zowel je taalgebruik als op de structuur en rode draad.